Τοπογράφια & GIS

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων.
  • Σύνταξη έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών από δορυφορικές εικόνες υψηλής ακριβείας για πλήθος εφαρμογών (χωροταξικές, πολεοδομικές μελέτες, κ.λπ.).
  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση Βενετσιάνικων Αποθηκών Αλυκών Λευκίμμης Κέρκυρας.
  • Διάφορες εφαρμογές GIS (μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος, δίκτυα ύδρευσης και φυσικού αερίου, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κ.ά.).
  • Κτηματολόγιο πόλης Σερρών.
  • Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Ανθούσας Αττικής.
  • Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων για τις πόλεις Πολυγύρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Αλεξανδρουπόλεως και Δράμας.