Νερό & Περιβάλλον

 • Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων Νομού Αχαΐας
 • Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων Νομού Μαγνησίας
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Σερρών
 • Αναβάθμιση και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καβάλας
 • Ύδρευση, αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Καλαμπάκας – Μετεώρων
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων πόλης Ηγουμενίτσας
 • Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ηγουμενίτσας
 • Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας
 • Ύδρευση ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου
 • Ύδρευση Ν. Ηλείας από τη λίμνη Πηνειού
 • Έργα μεταφοράς αρδευτικού νερού στο Ν. Φλώρινας
 • Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης Ε.Ο. σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εγκαταστάσεων καυσίμων ΕΚΟ – ΕΛΔΑ στο Ηράκλειο Κρήτης
 • Έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων του νέου Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Αττικής
 • Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων 3ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Κομοτηνής
 • Εξυγίανση ποταμών νήσου Κέρκυρας
 • Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αρδευόμενων περιοχών του Δήμου Αμαλιάδας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης