Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

05/10/2022  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 1276/ΕΣ-ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στη Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 (1/1/2021-31/12/2021), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των ανωτέρω ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  2. Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσεως 2021.
  4. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022.
  6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Η παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους μετόχους με ηλεκτρονική επιστολή (email), ενώ θα υπάρξει και δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων).

Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν θα παραστούν παρακαλούνται να αποστείλουν εγκαίρως εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της εταιρείας

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την παρούσα πρόσκληση, σε μορφή pdf, εδώ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κωνσταντίνος Καλέργης
Πρόεδρος & Διευθύνων ΣύμβουλοςΣχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα