ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (3η ανάρτηση)

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας / ενστάσεων κυρίων και νομέων ακινήτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 155/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας-Μεθάνων και την υπ’ αρ. 52/2024 Τροποποίηση αυτής, με τις οποίες εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της 3ης Ανάρτησης Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων στα πλαίσια της Μελέτης: «Μελέτη Επέκτασης – Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων» και τροποποιήθηκε η χρονική προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας.

Στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, πραγματοποιείται η 3η ανάρτηση των επικαιροποιημένων Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων που αφορούν την περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Γαλατά. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε σαρανταπέντε (45) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης , ήτοι 03/06/2024 έως 17/07/2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Γ΄ Ανάρτηση Κτηματογράφησης (Αρχεία P.D.F) 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

ΠΙΝΑΚΕΣ:

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ)

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ B (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε όλα τα αρχεία της πρόσκλησης, σε αρχείο zip.