ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας / ενστάσεων κυρίων και νομέων ακινήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας-Μεθάνων, με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της 1ης Ανάρτησης Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων στα πλαίσια της Μελέτης: «Μελέτη Επέκτασης – Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων».

Στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, πραγματοποιείται η 1η ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών πινάκων που αφορούν την περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Γαλατά.

 

Δείτε την Πρόσκληση καθώς και όλα τα σχετικά με τη διαδικασία έντυπα, πίνακες και σχέδια:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΣΧΕΔΙΑ:

Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ:

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ)

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ B (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ)

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε όλα τα αρχεία της πρόσκλησης, σε αρχείο zip.