Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

27/06/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1656/23.6.2014 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ11γ/Ο/2/5/2.6.2014 «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων», με την οποία εισάγονται στο Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων (άρθρο 17, παρ. 4 Ν. 3669/08) τρία (3) νέα άρθρα:

72.18: Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
72.19: Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου και
72.20: Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ολλανδικού τύπου

Τα νέα άρθρα εφαρμόζονται και ισχύουν για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα αποσταλεί προς δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντίστοιχα, έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της Υ.Α. στο ΦΕΚ, ήτοι από 23.7.2014.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα