Πυροσβεστική Διάταξη για την πυροπροστασία εμπορικών αποθηκών

10/05/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Πυροσβεστική Διάταξη για την πυροπροστασία εμπορικών αποθηκών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1576/08.05.2017 η υπ’ αριθ. 6/2018 νέα Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών».

Με την εν λόγω Διάταξη καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα σε εμπορικές αποθήκες και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά.

Οι νέες διατάξεις έχουν εφαρμογή στις εμπορικές αποθήκες (οικονομικές δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου) που στεγάζονται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων καθώς και σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων ή οικοπέδων και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και διαχείριση ή/και διακίνηση αγαθών, εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας, σε εμπορικές αποθήκες όπου πραγματοποιείται συλλογή, διαλογή, ομαδοποίηση, διαχωρισμός αγαθών και εμπορευμάτων, συσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, συναρμολόγηση ή μικρές τροποποιήσεις, εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων, σε δραστηριότητες υπηρεσιών αποθήκευσης (ανεξάρτητες εμπορικές αποθήκες), όπως αποθήκες φύλαξης αντικειμένων ή/και σε κτιριακά ανεξάρτητες αποθήκες, οι οποίες υποστηρίζουν λειτουργικά εμπορικές δραστηριότητες, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, στα οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου (όπως αποθήκη χονδρικού εμπορίου και κατάστημα λιανικής πώλησης), εφόσον η εμπορική αποθήκη αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με τις δικές της οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, σε βοηθητικές δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με την εμπορική αποθήκη, είναι της αυτής ιδιοκτησίας – εκμετάλλευσης, και βρίσκονται εντός του χώρου και όγκου της εμπορικής αποθήκης, όπως γραφεία, εκθεσιακοί χώροι και χώροι συνάθροισης κοινού, σε λοιπούς χώρους, όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης και αποθήκες καυσίμων.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Διάταξης, που ταυτίζεται με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η υπ’ αριθμ. 6/1996 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 150), καθώς και κάθε προγενέστερη γενική ή ειδική διάταξη ή ερμηνευτική εγκύκλιος που αντίκειται στην παρούσα.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα