Πυροσβεστική Διάταξη για θέματα πυροπροστασίας γραφείων

03/03/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Πυροσβεστική Διάταξη για θέματα πυροπροστασίας γραφείων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 388/19.02.2016 η υπ’ αριθ. 17/2016 νέα Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων».

Με την εν λόγω διάταξη καθορίζονται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας σε υφιστάμενα γραφεία, προκειμένου να προσαρμοστούν αυτά στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα, και έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για πνευματικές, διοικητικές δραστηριότητες, ή την παροχή υπηρεσιών, όπως γραφεία δημόσιων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων, διαιτολογικά γραφεία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία λογοθεραπευτών, αγροτικά ιατρεία, γραφεία τελετών, τράπεζες ή Κ.Ε.Π. με μικτό εμβαδόν κάτω των 70 τ.μ., καθώς και φορείς ή συστεγαζόμενες μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία και πολυϊατρεία περιλαμβανομένων εκείνων που συστεγάζονται με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές ή άλλες μονάδες, διαγνωστικά εργαστήρια (όπως μικροβιολογικά εργαστήρια και εργαστήρια βιολογικών υλικών), καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα