Ανάληψη νέου έργου στην Ρουμανία

05/06/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Ανάληψη νέου έργου στην Ρουμανία

Η εταιρεία μας ROIKOS ENGINEERING CONSULTANTS SA, σε συνεργασία με την εταιρεία SC DOMOSTATIKI SA ATENA SUCURSALA BUCURESTI ΑΕ, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, ανέλαβε από την Εθνική Υπηρεσία Κτηματολογίου (NATIONAL AGENCY for CADASTRE and LAND REGISTRATION, ANCPI) της Ρουμανίας την εκτέλεση του έργου: «Lot 3 – Systematic registration of immovable properties in UAT Recea, Dărmăneşti, Dorna Candrenilor, Frumosu, Mănăstirea Humorului, Bahnea».

Η σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 31.05.2012, χρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε., έχει συνολική αμοιβή 6.515.613 RON (»1.462.000 €), και συνολική προθεσμία περαίωσης 53 εβδομάδες.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την κατάρτιση κτηματολογίου σε 6 Δήμους (32 οικισμοί, έκτασης 70 ha, με περίπου 100.000 ακίνητα) και περιλαμβάνει εργασίες ενημέρωσης/διαφήμισης, καταγραφής και συλλογής των στοιχείων των ακινήτων (door to door), σύνταξης υποβάθρων, δόμησης χωρικής βάσης δεδομένων, ανάρτησης, συλλογής και επεξεργασίας ενστάσεων και τελικής εγγραφής στο Βιβλίο Γαιών της Ρουμανίας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα