Σε ισχύ η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

20/07/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Σε ισχύ η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Στις 9 Ιουλίου ξεκίνησε η ισχύς της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ/2018/844 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία αυτή έως τις 10 Μαρτίου 2020.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα