Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – SOER 2015

06/05/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – SOER 2015

Δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η έκθεση SOER 2015, στην οποία αποτυπώνονται η κατάσταση και οι προοπτικές του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Η SOER 2015 αξιολογεί την κατάσταση του περιβάλλοντος της Ευρώπης, των τάσεων και προοπτικών σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, και αναλύει τις ευκαιρίες αναπροσαρμογής πολιτικών και γνώσης σύμφωνα με το όραμα 2050 της ΕΕ «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη», το οποίο καθορίζεται στο έβδομο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον (EU, 2013).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eea.europa.eu/soerΣχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα