Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

05/02/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 2 Ν. 4013/11), συνέταξε το 1ο Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, συνοδευόμενο από σχετικό σχέδιο δράσης, για ορίζοντα 5ετίας.

Σύμφωνα με την ΕΑΑΔΗΣΥ, βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, ο εξορθολογισμός των διοικητικών πρακτικών, η ανάπτυξη μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς και η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη δημοσιονομικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και λοιπές παραμέτρους.

Το Σχέδιο δημοσιοποιήθηκε προς ανοικτή διαβούλευση μέσω των ιστοτόπων www.opengov.gr και www.eaadhsy.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 19η/2/2016.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού και θέσπισης εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα μας και ως ενέργεια κρίνεται πολύ θετική και αξιέπαινη, ανεξαρτήτως της ουσίας των προτάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής τόσο συνολικώς για τις δημόσιες συμβάσεις, όσο και ειδικότερα ανά βασικό τομέα, όπως ο τομέας των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και των τεχνικών και αναπτυξιακών έργων, είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των παθογενειών και, εν τέλει, της σημερινής θλιβερής κατάστασης της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η συμμετοχή στη διαβούλευση επί του σχεδίου της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πάντως, είναι σκόπιμο να σημειωθεί αφενός ότι θα έπρεπε πριν τη δημοσιοποίηση να έχει προηγηθεί μια στοχευμένη διαβούλευση και συνεργασία με τους βασικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους, αφετέρου -και σε κάθε περίπτωση- ότι ο χρόνος της διαβούλευσης είναι ελάχιστος και ανεπαρκής για ένα τόσο σημαντικό στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται για πρώτη φορά στη χώρα.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα