Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

05/02/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 2 Ν. 4013/11), συνέταξε το 1ο Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, συνοδευόμενο από σχετικό σχέδιο δράσης, για ορίζοντα 5ετίας.

Σύμφωνα με την ΕΑΑΔΗΣΥ, βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, ο εξορθολογισμός των διοικητικών πρακτικών, η ανάπτυξη μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς και η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη δημοσιονομικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και λοιπές παραμέτρους.

Το Σχέδιο δημοσιοποιήθηκε προς ανοικτή διαβούλευση μέσω των ιστοτόπων www.opengov.gr και www.eaadhsy.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 19η/2/2016.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού και θέσπισης εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα μας και ως ενέργεια κρίνεται πολύ θετική και αξιέπαινη, ανεξαρτήτως της ουσίας των προτάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής τόσο συνολικώς για τις δημόσιες συμβάσεις, όσο και ειδικότερα ανά βασικό τομέα, όπως ο τομέας των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και των τεχνικών και αναπτυξιακών έργων, είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των παθογενειών και, εν τέλει, της σημερινής θλιβερής κατάστασης της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η συμμετοχή στη διαβούλευση επί του σχεδίου της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πάντως, είναι σκόπιμο να σημειωθεί αφενός ότι θα έπρεπε πριν τη δημοσιοποίηση να έχει προηγηθεί μια στοχευμένη διαβούλευση και συνεργασία με τους βασικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους, αφετέρου -και σε κάθε περίπτωση- ότι ο χρόνος της διαβούλευσης είναι ελάχιστος και ανεπαρκής για ένα τόσο σημαντικό στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται για πρώτη φορά στη χώρα.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...