Συμπλήρωση Καταλόγου ευπρόσβλητων ζωνών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

04/12/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Συμπλήρωση Καταλόγου ευπρόσβλητων ζωνών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3224/2.12.2014 η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 147070/21.11.2014 «Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».

Με την απόφαση αυτή τροποποιούνται οι παράγραφοι Α και Β του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 19652/1906/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον προσδιορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα προστίθενται στην παράγραφο Α δύο επιπλέον εδάφια

  • Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά: α. του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου και β. του ποταμού Σπερχειού Φθιώτιδας
  • Τα υπόγεια νερά των περιοχών: α. Παμίσου Μεσσηνίας, β. Τροιζηνίας, γ. Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας, δ. Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής, ε. Αταλάντης Φθιώτιδας, στ. Αλμυρού Μαγνησίας, ζ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης, η. Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής, θ. Μοιρών Κρήτης, ι. Αρτάκης Εύβοιας

και στην παράγραφο Β προστίθενται δώδεκα ακόμη περιοχές και είναι:

  • η περιοχή του βόρειου τμήματος του ποταμού  Έβρου, η περιοχή του Σπερχειού Φθιώτιδας, η περιοχή Παμίσου Μεσσηνίας, η περιοχή της Τροιζηνίας, η περιοχή Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας, η περιοχή Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής, η περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας, η περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας, η περιοχή της Πτολεμαΐδας Κοζάνης, η περιοχή Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής, η περιοχή της υπολεκάνης Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης και η περιοχή Αρτάκης ΕύβοιαςΣχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα