Υπογραφή νέας σύμβασης με το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

08/08/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ και INTEGER AE ανέλαβαν κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 80.000 Ι.Κ.». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 8.8.2013, με αμοιβή 431.034,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες.

Η σύμβαση έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» και συνιστά το 1ο υποέργο της πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου», συνολικού προϋπολογισμού 7.057.186,64 €.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μαρκοπούλου, ώστε αυτή να έχει τελική συνολική δυναμικότητα 80.000 ι.κ. (από 40.000) και να μπορούν να εξυπηρετηθούν ο Δήμος Μαρκοπούλου (Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη) και οι οικισμοί Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια: προμελέτη και οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης, με σκοπό να δημοπρατηθεί το έργο με μειοδοτικό διαγωνισμό (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).

Μετά και την πρόσφατη απεμπλοκή και ανάθεση του έργου των αγωγών μεταφοράς, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (ΚΕΛ Αεροδρομίου) και των έργων διάθεσης των λυμάτων των Δήμων Κορωπίου και Παιανίας, απομένει η δημοπράτηση των έργων αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων του Πόρτο Ράφτη (μέσω του ΠΕΠ Αττικής) στην ΕΕΛ Μαρκοπούλου, τα οποία και συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα έργα του σχεδίου διαχείρισης των λυμάτων της ευρύτερης αυτής περιοχής των Μεσογείων.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες μας, στο πλαίσιο της σύμβασης «Συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου των υδραυλικών έργων υποδομής του Δήμου Μαρκοπούλου», συνεργάζονται επιτυχώς με το Δήμο Μαρκοπούλου από το 2003, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων διαχείρισης των λυμάτων του Δήμου: Αναλυτική καταγραφή, έλεγχος και αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και έργων αποχέτευσης, Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για τα ενιαία έργα διαχείρισης των λυμάτων των Δήμων Μαρκοπούλου, Καλυβίων και Κουβαρά, Επικαιροποίηση παλαιών μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων, Παροχή συμβουλών και σύνταξη γνωμοδοτήσεων για διάφορα τεχνικά, οικονομικά και νομικά θέματα (τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των εργολαβιών, έλεγχος επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, νομικές συμβουλές σε διάφορες υποθέσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ αναδόχων και Δήμου, παροχή συμβουλών στις διαδικασίες των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων, συμμετοχή και παρουσιάσεις σε σχετικές ημερίδες και συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετοχή σε συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς, υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, κ.ά.

Τέλος, οι εταιρείες μας είχαν ενεργή συμμετοχή και καθοριστική συμβολή σε όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης των πολιτών για την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής κοινωνικής αποδοχής σχετικά με την αναγκαιότητα κατασκευής των έργων διαχείρισης λυμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου και -κυρίως- την συσχέτιση αυτών με τα υπό κατασκευή αντίστοιχα έργα των Δήμων Παιανίας και Κορωπίου (κοινά έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα