Νέος νόμος για τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας

07/03/2014  |  Επικαιρότητα   |   2 Σχόλια
Νέος νόμος για τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 50/28.2.2014 ο νόμος 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις».

Με το νόμο αυτό η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996), «Invest in Greece» όπως είχε καθιερωθεί, μετονομάστηκε σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο στην αγγλική γλώσσα «Enterprise Greece».

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή ενημέρωσης μέσω της λειτουργίας ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.

Επίσης, με το νόμο αυτό λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση η εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

Από τις διατάξεις του νέου νόμου προκύπτει ότι ο τίτλος αυτού δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικός, καθόσον αφορά κυρίως την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, παρά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας, δε, υπόψη ότι:

 • Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
 • Στην νέα εταιρεία μεταφέρεται ο καθορισμός της δομής, του περιεχομένου και η διαχείρισή του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών «Ηλεκτρονική Πύλη (Agora)»,
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης μπορεί να αποσπαστεί στην νέα εταιρεία το 15% των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών,
 • Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop) για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραιτήτων αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσεων ύψους άνω των 2.000.000 ευρώ, οι οποίες εμπίπτουν, ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην κατηγορία Α’ των έργων του ν. 4014/ 2011,
 • Τις λοιπές αρμοδιότητες της εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στο νόμο,

διαφαίνεται ότι, μάλλον, πρόκειται για αλλαγή των προτεραιοτήτων της οικονομικής διπλωματίας κυρίως προς την προσέλκυση επενδύσεων και δευτερευόντως, πλέον, στην δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Η μεταστροφή, ως γνωστόν, αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από το 2010-11, αλλά χωρίς τα αναμενόμενα μέχρι σήμερα αποτελέσματα (χαρακτηριστικότατη περίπτωση συνιστά το πρόσφατο αποτέλεσμα του διαγωνισμού αξιοποίησης του «Ελληνικού»).

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των όποιων σχολίων μπορούν να γίνουν για το νόμο αυτό, τα σημερινά δεδομένα της χώρας μας επιβάλλουν την, κατά προτεραιότητα, ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες -και μόνον αυτές- στήριζαν, στηρίζουν στην παρούσα δυσμενή περίοδο και θα στηρίζουν την εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ορθές θέσεις που διατυπώνονται από την κυβέρνηση και άλλες πολιτικές δυνάμεις, για εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεφύγουν από τη μέχρι σήμερα περιοριστική προσέγγιση και πρακτική (τουρισμός, αγροτικά προϊόντα) και να επεκταθούν, με σχεδιασμό ειδικών δράσεων, και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως ο τομέας των μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων, ο οποίος σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες είναι από τους πλέον εξωστρεφείς, συνιστά σημαντικό κλάδο της οικονομίας και κατατάσσεται στις προτεραιότητες της οικονομικής διπλωματίας, όχι για τη λογιστική συμμετοχή του στο Α.Ε.Π., αλλά για την μεγάλη προστιθέμενη αξία του στους λοιπούς τομείς της οικονομίας (κατασκευές, εμπόριο, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.), αλλά και στον επενδυτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Η ανάκαμψη και η ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου των μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων της χώρας μας, ο οποίος την παρούσα περίοδο έχει υπερβεί τα όρια της απαξίωσης και του ευτελισμού, μπορεί να συμβάλει σημαντικά αφενός στην πολυπόθητη ανάπτυξη, αφετέρου στη μείωση της ανεργίας και στην αναχαίτιση του μεταναστευτικού ρεύματος του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική από τις αναπτυγμένες χώρες που δεν διαθέτει μία, έστω, μελετητική/συμβουλευτική εταιρεία μεσαίου μεγέθους για τα διεθνή δεδομένα. Δυστυχώς, η διαχρονική υπερπροστασία και πριμοδότηση της ατομικής και ευκαιριακής επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, μέσω του αναχρονιστικού εθνικού θεσμικού πλαισίου, εκτός πολλών άλλων δυσμενών συνεπειών που οδήγησαν και στη σημερινή κατάσταση, έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την συστηματική δραστηριοποίηση των Ελληνικών μελετητικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά.2 Σχόλια

 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ

  March 10th, 2014 on 3:16 pm

  Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις στο Νόμο και στην ατολμία να παραχθεί πραγματική εξωστρεφής πολιτική με πραγματική βοήθεια στους επιχειρούντες. Το ζούμε 8 χρόνια τώρα.

 • Αριστοτέλης

  January 21st, 2015 on 2:38 pm

  Έναν χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου βλέπουμε ότι κατά την ‘’ενοποίηση των κρατικών υπηρεσιών εξωστρέφειας’’ έγιναν τόσοι πολλοί συμβιβασμοί και λάθη που χτίστηκε ξανά το τοίχος του Βερολίνου ανάμεσα σε ΥΠΕΞ και ΥΠΑΝ με θύμα βέβαια τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα