Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

10/03/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 631/9.3.2016 η Απόφαση Υ132 του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με Αντιπροέδρους τον Υπουργό Επικρατείας και τον Υφυπουργό Εξωτερικών που είναι αρμόδιος για θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.  Επίσης, ως μέλη συμμετέχουν διάφοροι Γενικοί Γραμματείς εμπλεκόμενων Υπουργείων.

Η Επιτροπή Εξωστρέφειας θα είναι αρμόδια για:

α. Την έγκριση και την παρακολούθηση σχεδίων δράσης σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την πολιτική οικονομικής διπλωματίας και θα στηρίζουν τη συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομίας.

β. Τον εντοπισμό των αδυναμιών και καθυστερήσεων σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την παρέμβαση προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.

γ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων όλων των επιμέρους φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, καθώς και την εν γένει προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας.

δ. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων σε χώρες ή ομάδες χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, κυρίως στους τομείς της διεθνούς οικονομικής πολιτικής και συνεργασίας, την εξέταση των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από την διεθνή οικονομική συγκυρία.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα