Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘ανάπτυξη’

Συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2023

30/10/2023  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2023   H εταιρεία μας, όπως και τα προηγούμενα έτη, θα υποστηρίξει και θα συμμετάσχει ενεργά στο συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2023. Το συνέδριο αυτό, το οποίο τείνει να γίνει θεσμός για τον «πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό» της χώρας μας, οργανώνεται για 3η συνεχόμενη χρονιά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), σε συνεργασία με το economix.gr, και έχει τίτλο «Η Ανθεκτικότητα υποδομών και περιοχών, σήμερα και αύριο: προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες, για τον πράσινο μετασχηματισμό». Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στις 2.11.2023 στο Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το φετινό Συνέδριο στοχεύει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων θεματικών ενοτήτων, όπως οι απειλές και οι ευκαιρίες στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ο ρόλος των ΑΠΕ και της κυκλικής οικονομίας, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι στα έργα μεταφορών και στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι προκλήσεις των «πράσινων» αστικών αναπλάσεων και του πολεοδομικού σχεδιασμού, οι «έξυπνες» μεταφορές και η ψηφιοποίηση των πόλεων, το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και γενικότερα των «πράσινων» επενδύσεων.  

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

28/05/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 101 Α'/24.05.2020 ο νέος N. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στον οποίο αντιμετωπίζονται κυρίως θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, τον αιγιαλό και την παραλία, καθώς και πλήθος άλλων ρυθμίσεων (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου έναντι του COVID-19 για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, πιστοποίηση glamping κ.λπ.). Οι κάτωθι διατάξεις αφορούν το χωρικό σχεδιασμό και κατ΄επέκταση το μελετητικό και εν γένει τεχνικό κλάδο: Ορίζεται ο «καταδυτικός τουρισμός αναψυχής» ως ειδική μορφή τουρισμού και θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και προώθησή του, καθορίζονται οι διαδικασίες χαρακτηρισμού, οργάνωσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και επίβλεψης των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) και Καταδυτικών Πάρκων. Δίνεται η δυνατότητα επιδότησης των διαδικασιών χωροθέτησης αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω του χαρακτηρισμού τους ως επενδύσεων αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το εργαλείο των Π.Ο.Τ.Α. εναρμονίζεται με το ισχύον σύστημα χωρικού σχεδιασμού αντιστοιχιζόμενο με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ.). και η διαδικασία πολεοδόμησης καθώς και το...

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

01/11/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Α’/30.10.2019 ο νέος N. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που πλαισιώνουν και προωθούν αναπτυξιακούς και επενδυτικούς τομείς στόχευσης της ελληνικής οικονομίας και πλήθος διατάξεων ενδιαφέροντος του μελετητικού και, εν γένει, του τεχνικού κλάδου, μεταξύ των οποίων: Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις Στρατηγικές επενδύσεις και για τις διαδικασίες επιτάχυνσης της αδειοδότησης τους με την εισαγωγή "σφιχτών" προθεσμιών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών, χωροταξικών κ.λπ. αδειών (π.χ. έκδοση ΑΕΠΟ εντός 30 ημερών), καθώς και για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων. Σε σχέση με την εκπόνηση των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), επανέρχεται το προγενέστερο χωρικό επίπεδο αναφοράς (Δημοτικές Ενότητες αντί Δήμου, ή σύνολα Δημοτικών Ενοτήτων), ενώ αναφορικά με τις διαδικασίες έγκρισης Ειδικών Χωρικών Σχεδίων διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης. Σε ό,τι αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα, προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης ενιαίου ψηφιακού χάρτη με διασυνδεδεμένα στοιχεία (ιδίως σχέδια πόλεων, χρήσεις γης, όρους δόμησης, οριστικοποιημένα στοιχεία δασολογίου, κτηματολογίου κ.ά.), τα οποία θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, στη βάση των οποίων...

Νέος νόμος 4605/2019 με πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις

03/04/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος 4605/2019 με πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 52 Α’/1.4.2019 ο Νόμος 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρουσες διατάξεις όπως: Ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα (άρθρα 9-10) Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων (άρθρο 11) Ρυθμίσεις για τα τεχνικά επαγγέλματα (άρθρα 12-18) Ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις (άρθρα 28-37) Διάφορες ενδιαφέρουσες τροποποιητικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις (Άρθρα 40, 43, 44, 45) και Θέσπιση νέου Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Άρθρο 53).

Έγκριση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ηπείρου

19/12/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ηπείρου Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 286/28.11.2018 η Υπουργική απόφαση αρ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208 «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού». Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου. Η απόφαση βασίστηκε στη μελέτη «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Ηπείρου» που ανατέθηκε το 2012 από τη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΝ στη σύμπραξη στην οποία συμμετείχε η εταιρεία μας, με βασικούς στόχους την αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος από το 2003 ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου και την αναθεώρηση και εξειδίκευσή του. Το ΠΧΠ Ηπείρου στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιτελικού στρατηγικού προγράμματος χωρικών πολιτικών για την Περιφέρεια, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών επιλογών για το χρονικό ορίζοντα ισχύος του. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναπτυξιακές καθυστερήσεις αλλά και αξιοσημείωτες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν, με σχέδιο, ώστε η αντίφαση αυτή να επιλυθεί, απελευθερώνοντας τη δυναμική που διαθέτει το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής και τις υλοποιηθείσες μεταφορικές υποδομές που ήραν την επί μακρόν γεωγραφική απομόνωσή της. Το...

ΠΔ 59/2018 για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης

04/07/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

ΠΔ 59/2018 για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 114/29.06.2018 το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης». Το νέο Π.Δ. αντικαθιστά το ομώνυμο προισχύον από 23-2/6-3-87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166Δ/1987), το οποίο τέθηκε εκ νέου σε ισχύ μετά την κατάργηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4269/2014. Με το νέο Π.Δ. εμπλουτίζεται ο κατάλογος των ειδικών κατηγοριών και υποκατηγοριών χρήσεων, προκειμένου να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και να εναρμονίζεται με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα επιχειρείται να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και κατάργηση του Ν. 4269/2014. Στο νέο Π.Δ. περιλαμβάνονται συνολικά δεκατρείς (13) Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων και σαρανταεπτά (47) Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων, και οι υποκατηγορίες τους. Σε σχέση με το από 23-2/6-3-87 Π.Δ προστίθενται: Tέσσερις (4) νέες κατηγορίες γενικών χρήσεων.: η «Τεχνόπολις – Τεχνολογικό Πάρκο», οι «Εγκαστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας», οι «Ειδικές Χρήσεις» και η «Αγροτική Χρήση». Εικοσιπέντε νέες (25) Ειδικές Κατηγορίες, σε αντικατάσταση – εξειδίκευση της ασαφούς κατηγορίας «Άλλες Ειδικές Χρήσεις»: «Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων», «Συνεργεία», «Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής» στην οποία εντάσσονται οι αποθήκες χονδρικού εμπορίου, «Επαγγελματικά Εργαστήρια», «Εξορυκτικές δραστηριότητες», «Κ.Τ.Ε.Ο.», «Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων», «Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών», «Γωνίες ανακύκλωσης και πράσινα σημεία»,...

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

10/03/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 631/9.3.2016 η Απόφαση Υ132 του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας». Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με Αντιπροέδρους τον Υπουργό Επικρατείας και τον Υφυπουργό Εξωτερικών που είναι αρμόδιος για θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.  Επίσης, ως μέλη συμμετέχουν διάφοροι Γενικοί Γραμματείς εμπλεκόμενων Υπουργείων. Η Επιτροπή Εξωστρέφειας θα είναι αρμόδια για: α. Την έγκριση και την παρακολούθηση σχεδίων δράσης σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την πολιτική οικονομικής διπλωματίας και θα στηρίζουν τη συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομίας. β. Τον εντοπισμό των αδυναμιών και καθυστερήσεων σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την παρέμβαση προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν. γ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων όλων των επιμέρους φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, καθώς και την εν γένει προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας. δ. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων σε χώρες ή ομάδες χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, κυρίως στους τομείς...

Εγκύκλιος για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016

03/03/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκύκλιος για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε την αρ. πρωτ. 22501/29.2.2016 Εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών των ΠΔΕ 2017 – 2019. Η Εγκύκλιος είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθόσον καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων (παλαιές και νέα προγραμματική περίοδος) των Φορέων Χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

11/06/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) παρουσίασε τη μελέτη "Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα", στόχος της οποίας είναι η εκτίμηση της οικονομικής σημασίας και ο προσδιορισμός των ωφελειών που θα μπορούσαν να προέλθουν από την εφαρμογή τεσσάρων ψηφιακών έργων/παρεμβάσεων. Οι τέσσερις αυτές περιοχές δράσεις είναι: 1) ψηφιακές υπογραφές στη δημόσια διοίκηση, 2) ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων, 3) βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του πληθυσμού, και 4) τόνωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ΜΜΕ. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η χώρα μας μόνον από την υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στον δημόσιο τομέα μπορεί να εξοικονομήσει ετησίως 380 εκατ. ευρώ περίπου! Δείτε την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη (στην αγγλική) και την ελληνική παρουσίασή της στα κάτωθι αρχεία.

Διεθνές συμπόσιο «CODE-ATHENS: Rail & City»

20/04/2015  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Διεθνές συμπόσιο «CODE-ATHENS: Rail & City» Πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Απριλίου το διήμερο διεθνές συμπόσιο "CODE-ATHENS Rail & City: International Symposium on Railway & City Development", στο οποίο συμμετείχαν τα στελέχη μας Δάφνη Μανουσαρίδη και Στρατής Μπαμπαλίκης. Η εκδήλωση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καθώς παρουσιαστήκαν παραδείγματα ανάπτυξης σιδηροδρομικών σταθμών και γραμμών σε συσχετισμό με την πολεοδομική ανάπτυξη του περιβάλλοντος χώρου τους, από διαφορετικές περιοχές με σημαντική και ισχυρή παράδοση αναπτυξιακού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για το σχεδιασμό κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών της Βιέννης, της Ζυρίχης, του Βερολίνου, πόλεων της Ισπανίας και της Αθήνας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών γραμμών, και την αλληλεπίδρασή τους με τον αστικό σχεδιασμό, στην Ελβετία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων για το συνδυασμένο αστικό – σιδηροδρομικό σχεδιασμό του σταθμού Stadtraum HB της Ζυρίχης αναπτύχθηκε η έννοια του δοκιμαστικού σχεδιασμού (test planning process), ο οποίος ακολουθείται και στην περίπτωση της πόλης της Πάτρας. Το συμπόσιο συνδιοργανώθηκε από τα Πανεπιστήμια ΕΤΗ Ζυρίχης, Πατρών και ΕΜΠ, με χορηγίες από το Ίδρυμα Albert Speer και την Ελβετική Πρεσβεία και τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Τελευταία Νέα