Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘ανανεώσιμες πηγές ενέργειας’

Νέα Κατάταξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Έργα

05/07/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Κατάταξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Έργα   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε νέα απόφαση που επανακαθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι χερσαίοι αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Συγκεκριμένα, οι αιολικοί σταθμοί (ΑΣΠΗΕ) ισχύος άνω των 50MW ή άνω των 35MW εντός περιοχών Natura 2000 κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, που σημαίνει ότι έχουν πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αντίθετα, σταθμοί με μία ανεμογεννήτρια ως 8MW ή συνολική ισχύ ως 5MW ανεξαρτήτως αριθμού ανεμογεννητριών, κατατάσσονται στην κατηγορία Β, με μικρές επιπτώσεις. Οι ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάγονται στην υποκατηγορία Α2. Παρόμοια, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (ΦΣΠΗΕ) άνω των 50MW κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, ενώ εκείνοι ισχύος 1MW έως 5MW στην κατηγορία Β. Και εδώ, οι ενδιάμεσες περιπτώσεις εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α2. Επιπλέον, η νέα απόφαση προβλέπει ότι οι εναέριες γραμμές διασύνδεσης επηρεάζουν την κατηγοριοποίηση των έργων, ενθαρρύνοντας έτσι την υπογειοποίησή τους. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς βασίζεται σε αναλυτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε τύπου έργου. Με την ενθάρρυνση της υπογειοποίησης των γραμμών και την αποτροπή του κατακερματισμού μεγάλων έργων σε μικρότερα, η απόφαση στοχεύει στην εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες.  

Τελευταία Νέα