Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘αναπλάσεις’

Θεσμοθετήθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας

20/01/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Θεσμοθετήθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64 Β’/16.01.2015 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αρ. 1397/13-01-2015 με την οποία εγκρίθηκε το ΣΟΑΠ του κέντρου των Αθηνών, που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α). Επισημαίνεται ότι το παρόν ΣΟΑΠ αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ενεργοποίησης του πολεοδομικού εργαλείου των ΣΟΑΠ που προβλέπονται από τον ανωτέρω Νόμο του 1999. Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα παρεμβάσεων και ενεργειών που στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ανατροπή της υποβάθμισης και την ανάδειξη του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, προσεγγίζοντας την ανάπτυξη με έναν ολοκληρωμένο τρόπο που προβλέπει εκτός των πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τμήματα των 1ης, 3ης και 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων (Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Ψυρρή, Αγ. Παντελεήμων, πλατεία Αττικής, πλατεία Βικτωρίας, Μουσείο). Στόχος του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας είναι ο επαναπροσδιορισμός του κέντρου της πρωτεύουσας, ως κέντρου μιας διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης, μέσω μιας συστηματικής, συνεχούς, μακροχρόνιας και συντονισμένης ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης. Η στρατηγική παρέμβασης επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της κρίσης και να συντονίσει και επιτύχει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με άξονες την ανταγωνιστικότητα, την...

Σχέδιο Νόμου για την αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων κτιρίων

28/11/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σχέδιο Νόμου για την αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων κτιρίων Με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκατάλειψης κτιρίων, της υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και των σοβαρών επιπτώσεων στην εικόνα των κέντρων των πόλεων και την καθημερινότητα των πολιτών, το ΥΠΕΚΑ επεξεργάστηκε Σχέδιο Νόμου για την αναβάθμιση του αστικού ιστού και την εκμετάλλευση αξιοποιήσιμου οικιστικού αποθέματος, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Σχέδιο Νόμου ρυθμίζονται οι όροι και διαδικασίες περιέλευσης στους ∆ήμους της διαχείρισης ή/και κυριότητας εγκαταλειμμένων ή κενών κτιρίων γνωστών ή αγνώστων ιδιοκτητών καθώς και οι παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας σε επιλεγόμενες περιοχές και εργαλεία χωρικού σχεδιασμού. Ειδικά, σε περιοχές για τις οποίες έχει εγκριθεί Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) του Ν.2742/99 –όπως το προσφάτως εγκεκριμένο για την Αθήνα- ή περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από εγκεκριμένα ΓΠΣ ως περιοχές αναπλάσεων, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής κτηρίων, μεμονωμένων ή κατά ομάδες, στις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου με σκοπό την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και εν γένει την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών αυτών. Για τέτοιες παρεμβάσεις και προκειμένου να δύνανται να υλοποιηθούν τα έργα αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και επανάχρησης εγκαταλειμμένων, κενών και αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου. Ως χωρικό εργαλείο, ο καθορισμός...

Τελευταία Νέα