Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘ενεργειακή αναβάθμιση’

Νέα σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

13/03/2023  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Νέα σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ υπέγραψε στις 2.3.2023 σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού για την εκπόνηση της μελέτης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ (ΒΕΡΓΙΝΑ), ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ». Το έργο στοχεύει στον εξορθολογισμό των ενεργειακών αναγκών των τριών Μουσείων, μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αναβάθμισή τους σε κτιριακό επίπεδο, ενώ παράλληλα, θα βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες επίσκεψης και οι προσφερόμενες πολιτιστικές υπηρεσίες. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των Μουσείων, η επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων και η μελέτη τους, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε μετά την ενεργειακή αναβάθμιση, να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και η καλύτερη δυνατή ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.

Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Ρόδου

26/08/2019  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Ρόδου Η εταιρεία μας ανέλαβε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου Ρόδου την εκτέλεση της σύμβασης “Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή για το κτίριο του Δημοτικού Μεγάρου Ρόδου”, με κύριο αντικείμενο την καταγραφή/ανάλυση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου, την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού και τη μελέτη σεναρίων βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου, μέσω προτάσεων συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Το συγκρότημα του Δημαρχιακού Μεγάρου της Ρόδου κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1930, στη δυτική πλευρά της πλατείας Αυτοκρατορίας (piazza Impero, σημερινή πλατεία Ελευθερίας). Το συγκρότημα κτίστηκε για να αποτελέσει την έδρα της Λέσχης του Φασισμού (Casa Littoria) και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κτιρίων της περιόδου.

Νέα Σύσταση (ΕΕ) 2019/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων

27/06/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Σύσταση (ΕΕ) 2019/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη κατά την εκ μέρους τους μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΕΑΚ (Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), συνέταξε νέα ειδική Σύσταση 2019/1019 της 7ης Ιουνίου 2019, στην οποία παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο κατανόησης και μεταφοράς της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ («ΟΕΑΚ»), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/844, και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τα τεχνικά συστήματα κτιρίων και τις επιθεωρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: απαιτήσεις εγκατάστασης συσκευών αυτορρύθμισης και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (άρθρο 8 και άρθρα 14 και 15 της ΟΕΑΚ), υποδομές επαναφόρτισης για την ηλεκτροκίνηση (άρθρο 8 της ΟΕΑΚ) και υπολογισμό των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας (παράρτημα I της ΟΕΑΚ). Σημειώνεται ότι η Σύσταση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη Σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Περισσότερες πληροφορίες και σχετικό υλικό ΕΔΩ.

Σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων

23/05/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων Τα κτίρια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι σε αυτά αναλογεί σχεδόν το 40 % της κατανάλωσης τελικής ενέργειας. Η οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ΟΕΑΚ») είναι η βασική νομοθεσία, μαζί με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2030. Η ΟΕΑΚ έχει δύο συμπληρωματικούς στόχους: την επιτάχυνση της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων έως το 2050 και τη στήριξη του εκσυγχρονισμού όλων των κτιρίων με έξυπνες τεχνολογίες και την καλύτερη σύνδεση με την καθαρή κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη κατά την εκ μέρους τους μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΕΑΚ, συνέταξε ειδική Σύσταση, με σκοπό να εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ερμηνεύονται ορισμένες διατάξεις της ΟΕΑΚ και ποια είναι η βέλτιστη εφαρμογή τους κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Στόχος ειδικότερα είναι να διασφαλιστεί η ενιαία κατανόηση σε όλα τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Σε ισχύ η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

20/07/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σε ισχύ η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Στις 9 Ιουλίου ξεκίνησε η ισχύς της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ/2018/844 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση». Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία αυτή έως τις 10 Μαρτίου 2020.

Νέα Υ.Α. για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους Ενεργειακούς Ελέγχους

06/06/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Υ.Α. για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους Ενεργειακούς Ελέγχους Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1927Β/30.05.2018 η υπ' αρ. οικ. 175275/30.05.2018 Απόφαση του Υ.Π.ΕΝ. "Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων". Με την απόφαση αυτή καταργείται η προηγούμενη όμοια ΥΑ οικ.178679/04.07.2017 (ΦΕΚ Β’ 2337) και γίνεται καθορισμός: του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών, του περιεχομένου του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό, της διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών, των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, του περιεχομένου των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, του περιεχομένου του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τα ανωτέρω. Σύμφωνα με την απόφαση, καταρτίζεται το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, και περιλαμβάνει δύο μερίδες: τη Μερίδα φυσικών Προσώπων και τη Μερίδα Νομικών Προσώπων. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις τάξεις Α, Β, Γ.

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

29/11/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4003/17.11.2017 η υπ' αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας "Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων", η οποία διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β’ 4108/23.11.2017. Με τη συγκεκριμένη απόφαση εγκρίνονται οι Τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές  για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Με την έκδοση των ΤΟΤΕΕ, ολοκληρώνεται η διαδικασία για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 2017 και του αντίστοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των ενεργειακών επιθεωρητών. Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και ορίζεται υποχρεωτική η εφαρμογή των κάτωθι Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ): ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 "Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης" - Α’ Έκδοση (Παράρτημα 1 της απόφασης, όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4108Β/23.11.2017). ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 "Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων" - Α’ Έκδοση (Παράρτημα 2 της απόφασης, όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4108Β/23.11.2017). ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 "Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού" - Α’ Έκδοση (Παράρτημα 3 της απόφασης).

Έκδοση νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

17/07/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017 η υπ' αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας "Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων". Πρόκειται για τον νέο ΚΕΝΑΚ, με το οποίο καθορίζονται: η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, το αντικείμενο και τα περιεχόμενα της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), καθώς και τα πλήρη περιεχόμενα και στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Περαιτέρω, καθορίζονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, οι οποίες διεξάγονται από ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.4122/2013. Για την εφαρμογή του Κανονισμού προβλέπεται η έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στον Κανονισμό και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις. Ο νέος ΚΕΝΑΚ τίθεται σε ισχύ την επομένη της...

Νέα Υ.Α. για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους Ενεργειακούς Ελέγχους

13/07/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Υ.Α. για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους Ενεργειακούς Ελέγχους Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2337Β/10.07.2017 η υπ' αρ. οικ. 178679/4.7.2017 Απόφαση του Υ.Π.ΕΝ. "Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων". Με την απόφαση αυτή καταργείται η προηγούμενη όμοια ΥΑ οικ.188343/23.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4508) και γίνεται καθορισμός: Σύμφωνα με την απόφαση, καταρτίζεται το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, και περιλαμβάνει δύο μερίδες: τη Μερίδα φυσικών Προσώπων και τη Μερίδα Νομικών Προσώπων. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις τάξεις Α, Β, Γ. του περιεχομένου του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό, της διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών, των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, του περιεχομένου του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων. Σύμφωνα με την απόφαση, καταρτίζεται το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, και περιλαμβάνει δύο μερίδες:...

Τελευταία Νέα