Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘επιχειρήσεις’

Κατατέθηκε ο Φάκελος για την Έγκριση Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων

11/05/2022  |   Εταιρικά Νέα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Κατατέθηκε ο Φάκελος για την Έγκριση Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η υποβολή του Φακέλου – Αίτησης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΕΠΕ Οινοφύτων αποτελεί το πρώτο εγχείρημα για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης και στοχεύει να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα της μεγαλύτερης άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στη χώρα. Πρωτεύουσα παράμετρος του προκαταρκτικού σχεδιασμού που ολοκληρώθηκε για την υποβολή του Υποβολή Φακέλου – Αίτησης Έγκρισης Ανάπτυξης είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η άτυπη βιομηχανική ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες στην περιοχή των Οινοφύτων και στον π. Ασωπό. Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Leader), σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη των απαιτούμενων τεχνικών μελετών και την υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Α.Ε. (Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.) στη διαδικασία υποβολής του αιτήματος ανάπτυξης του ΕΠΕ στην περιοχή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) των Οινοφύτων. Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας και το μέγεθος του μελετώμενου υποδοχέα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο κατακερματισμός και οι αλληλεπικαλύψεις των καθεστώτων χρήσεων γης και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των υφιστάμενων δικτύων υποδομής, αλλά και η δυναμική των εγκατεστημένων επιχειρήσεων αποτέλεσαν τις...

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις

15/03/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 36Α/9.3.2021 ο Νόμος «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Σχέδιο Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

05/03/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σχέδιο Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη».  

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος που περιλαμβάνει τη νέα παράταση της ισχύος των πτυχίων των Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

24/12/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος που περιλαμβάνει τη νέα παράταση της ισχύος των πτυχίων των Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 256 Α/23.12.2020 ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4764 “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, στον οποίο με ειδική διάταξη (Άρθρο 144) ρυθμίζονται τα θέματα μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.). Συγκεκριμένα: Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3 της περ. β της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του ΠΔ 71/2019 από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που ήταν σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019 (αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 39 του ΠΔ 71/2019). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η...

Νέα παράταση της ισχύος των πτυχίων των Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

20/12/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα παράταση της ισχύος των πτυχίων των Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Με ειδική διάταξη (άρθρο 116) που περιλαμβάνεται στο κατατεθέν πολυνομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, το οποίο προβλέπεται να ψηφιστεί στις 21/12, ρυθμίζονται τα θέματα μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.). Συγκεκριμένα: Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3 της περ. β της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του ΠΔ 71/2019 από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που ήταν σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019 (αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 39 του ΠΔ 71/2019). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η...

Νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ

11/11/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 909/30.10.2020 η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ορίζεται η νέα σύνθεση, με τριετή θητεία, του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημόσιων συμβάσεων

19/06/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημόσιων συμβάσεων Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β 2425/18.06.2020 οι Αποφάσεις υπ’ αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 και υπ’ Αριθμ. οικ. 60970 ΕΞ 2020 σχετικά με την «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)» και τον «Καθορισμό Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» αντίστοιχα. Η πρώτη απόφαση εφαρμόζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών, καθώς και από τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς για την παραλαβή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του Ν. 4601/2019. Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής, των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την εφαρμογή της. Με την δεύτερη απόφαση καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ο οποίος ακολουθεί και είναι σύμφωνος με το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων», όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο 12 του άρθρου 149 του Ν. 4601/2019 (Α’ 44) (EN 16931-1:2017-Electronic Invoicing – Part 1:Semantic data model of...

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

01/11/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Α’/30.10.2019 ο νέος N. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που πλαισιώνουν και προωθούν αναπτυξιακούς και επενδυτικούς τομείς στόχευσης της ελληνικής οικονομίας και πλήθος διατάξεων ενδιαφέροντος του μελετητικού και, εν γένει, του τεχνικού κλάδου, μεταξύ των οποίων: Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις Στρατηγικές επενδύσεις και για τις διαδικασίες επιτάχυνσης της αδειοδότησης τους με την εισαγωγή "σφιχτών" προθεσμιών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών, χωροταξικών κ.λπ. αδειών (π.χ. έκδοση ΑΕΠΟ εντός 30 ημερών), καθώς και για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων. Σε σχέση με την εκπόνηση των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), επανέρχεται το προγενέστερο χωρικό επίπεδο αναφοράς (Δημοτικές Ενότητες αντί Δήμου, ή σύνολα Δημοτικών Ενοτήτων), ενώ αναφορικά με τις διαδικασίες έγκρισης Ειδικών Χωρικών Σχεδίων διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης. Σε ό,τι αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα, προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης ενιαίου ψηφιακού χάρτη με διασυνδεδεμένα στοιχεία (ιδίως σχέδια πόλεων, χρήσεις γης, όρους δόμησης, οριστικοποιημένα στοιχεία δασολογίου, κτηματολογίου κ.ά.), τα οποία θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, στη βάση των οποίων...

Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα νέα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών

04/07/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα νέα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 112/3.7.2019 το Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)». Το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), περιλαμβάνει: 1. το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.), το οποίο συνίσταται από: το Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.), το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ). 2. το μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε), το οποίο συνίσταται από: το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε), το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε), το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) και το Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε). Στο Π.Δ. περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες εγγραφής, κατάταξης, εξέλιξης, επέκτασης, διαγραφής κλπ στα εν λόγω Μητρώα, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από τις αρμόδιες Επιτροπές των Μητρώων (Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (επιτροπή Μ.Ε.Μ.) κλπ). Σημειώνεται ότι η έκδοση του Π.Δ. αυτού εκκρεμούσε από το 2017 που είχε δημοσιοποιηθεί η...

Νέος νόμος 4605/2019 με πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις

03/04/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος 4605/2019 με πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 52 Α’/1.4.2019 ο Νόμος 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρουσες διατάξεις όπως: Ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα (άρθρα 9-10) Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων (άρθρο 11) Ρυθμίσεις για τα τεχνικά επαγγέλματα (άρθρα 12-18) Ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις (άρθρα 28-37) Διάφορες ενδιαφέρουσες τροποποιητικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις (Άρθρα 40, 43, 44, 45) και Θέσπιση νέου Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Άρθρο 53).

Τελευταία Νέα