Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Ευρωπαϊκή Ένωση’

Νέος Οδηγός της ΕΕ για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις

15/02/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος Οδηγός της ΕΕ για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέο Οδηγό για την καθοδήγηση και την υποβοήθηση των στελεχών των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου ο Οδηγός θα εκδοθεί σύντομα σε όλες τις γλώσσες των κρατών-μελών.

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – SOER 2015

06/05/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – SOER 2015 Δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η έκθεση SOER 2015, στην οποία αποτυπώνονται η κατάσταση και οι προοπτικές του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Η SOER 2015 αξιολογεί την κατάσταση του περιβάλλοντος της Ευρώπης, των τάσεων και προοπτικών σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, και αναλύει τις ευκαιρίες αναπροσαρμογής πολιτικών και γνώσης σύμφωνα με το όραμα 2050 της ΕΕ «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη», το οποίο καθορίζεται στο έβδομο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον (EU, 2013). Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eea.europa.eu/soer

Έγκριση της Στρατηγικής για τη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου

25/06/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση της Στρατηγικής για τη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου Εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 2014, η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική της mακρο-περιφέρειας Αδριατικής - Ιόνιου, που περιλαμβάνει και το Action Plan της Στρατηγικής. Η Στρατηγική έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και εδράζεται στους εξής τέσσερις βασικούς πυλώνες σχεδιασμού: 1. Γαλάζια ανάπτυξη, 2. Δικτύωση Περιφερειών, 3. Ποιότητα Περιβάλλοντος, 4. Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη. Η Στρατηγική θέτει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη διαπεριφερειακή συνεργασία στο χώρο του Αδριατικού Διαδρόμου, του Ιόνιου Πελάγους και των Δυτικών Βαλκανίων και περιλαμβάνει λίστα ενδεικτικών έργων και πιθανών χρηματοδοτικών μηχανισμών στο Action Plan (π.χ. Connecting Europe Facility για τον πυλώνα 2 ή Πρόγραμμα Life για τον πυλώνα 3). Αρμόδια για τη μακρο-περιφέρεια είναι η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ και στη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου συμμετέχουν 4 κράτη-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία) και 4 άλλες υποψήφιες/δυνητικά υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία).

Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020

27/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 Εγκρίθηκε στις 23/5/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (ΣΕΣ ή νέο ΕΣΠΑ όπως αναφέρεται από πολλούς), συνολικού προϋπολογισμού €26 δις (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Σύμφωνα με το ΣΕΣ, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει «στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης». Κεντρική επιδίωξη για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων είναι να υπάρξει συμφιλίωση με την ιδέα του επιχειρηματικού κέρδους ως κινήτρου για την επενδυτική πρωτοβουλία, εξοστρακίζοντας την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και τη λογική του εύκολου και βραχυπρόθεσμου οφέλους. Οι προτεραιότητες που θέτει το ΣΕΣ είναι: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση...

Συμμετοχή σε συνέδριο για τη Στρατηγική στη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου

10/02/2014  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Συμμετοχή σε συνέδριο για τη Στρατηγική στη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Ηπείρου και εν γένει της εξωστρεφούς στόχευσης της εταιρείας μας, το στέλεχος της εταιρείας μας κ. Στρατής Μπαμπαλίκης συμμετείχε στο Συνέδριο “Stakeholder Conference on the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region” στην Αθήνα, την Πέμπτη 6-02-2014. Το Συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις και παρουσιάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και στελεχών της Κυβέρνησης, Ευρωπαίων Επιτρόπων και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συλλογικών φορέων. Η Στρατηγική για τη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου εκπονείται επί του παρόντος με τους εξής τέσσερις βασικούς πυλώνες σχεδιασμού:  Γαλάζια ανάπτυξη, Δικτύωση Περιφερειών, Ποιότητα Περιβάλλοντος, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη. Στόχος είναι να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ ως τα τέλη του 2014. Αρμόδια για τη μακρο-περιφέρεια είναι η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ και στη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου συμμετέχουν 4 κράτη-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία) και 4 άλλες υποψήφιες/δυνητικά υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία).

Τελευταία Νέα