Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘κατευθυντήριες γραμμές’

Νόμος 4759/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

11/12/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νόμος 4759/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245Α/2020 ο υπ’ αριθμ. 4759 Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Με τον πολυ-αναμενόμενο νέο Νόμο, πραγματοποιούνται στοχευμένες ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός περισσότερου ευέλικτου και σύγχρονου καθεστώτος χρήσεων γης που θα ευνοεί την υλοποίηση επενδύσεων, και της επίτευξης μεγαλύτερης συνοχής του χωρικού με τον αναπτυξιακό/οικονομικό σχεδιασμό. Παράλληλα με την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς, περιορίζονται τα μεγέθη δόμησης με μη οργανωμένο τρόπο στον εκτός σχεδίου χώρο. Οι βασικές τομές που προωθούνται με το νέο Νόμο συνοψίζονται στα εξής σημεία: Μείωση των συντελεστών δόμησης εκτός σχεδίου και κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας σε οικόπεδα εκτός σχεδίου κάτω των 4 στρεμμάτων, (με πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για κατηγορίες αιτήσεων έκδοσης αδειών που έχουν ήδη υποβληθεί). Αύξηση των συντελεστών δόμησης, κάλυψης και όγκου σε οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων (βιομηχανίας, εφοδιαστικής, κλπ) με ταυτόχρονο περιορισμό των μεγεθών για εκτός σχεδίου περιοχές. Επιτάχυνση–ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και ταυτόχρονα ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών Δόμησης σε επίπεδο Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων. δημιουργείται μία Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία θα υποβάλλονται οικοδομικές άδειες που έχουν ιδιαίτερη...

Τεχνική Βοήθεια από τη ΜΟΔ για το ΕΣΠΑ 2014-2020

14/10/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Τεχνική Βοήθεια από τη ΜΟΔ για το ΕΣΠΑ 2014-2020 Η ΜΟΔ ΑΕ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) είναι από τα Ν.Π.Δ.Δ. που παράγουν ουσιαστικό έργο, διαθέτοντας πολλά ικανά και αξιόλογα στελέχη. Ενόψει της έναρξης υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες για την υποστήριξη και για τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων (κυρίως των Δικαιούχων και των Φορέων Υλοποίησης). Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων, επικαιροποίησε τους Οδηγούς Ωρίμανσης Έργων, ενώ δημιούργησε και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων (Φύλλα Επίβλεψης Μελετών σε Excel, με τη χρήση πινάκων και checklist).

Κατευθυντήριες Γραμμές για την ασφάλεια των οδικών υποδομών

30/11/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κατευθυντήριες Γραμμές για την ασφάλεια των οδικών υποδομών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3134/27.11.2012 η Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/3616/28.09.2012 «Έγκριση Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (Άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011)». Με την απόφαση αυτή, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ, εγκρίνονται κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) για την διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (βλ. άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών», ΦΕΚ 237 Α΄/7−11−2011). Οι κατευθυντήριες γραμμές συντάχθηκαν κατόπιν συνεργασίας στελεχών της ΔΜΕΟ και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, η οποία στην παρούσα φάση υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για την καταγραφή και τη μελέτη των απαιτούμενων επεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα (η εταιρεία μας INTEGER AE έχει αναλάβει και εκπονεί την αντίστοιχη μελέτη για το οδικό δίκτυο του Νομού Πιερίας).

Τελευταία Νέα