Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘λιμενικά έργα’

Υπογραφή νέας σύμβασης με τo Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

14/02/2019  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με τo Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΑΔΚ Α.Ε., ΡΟΓΚΑΝ Α.Ε. και ΤΡΙΤΩΝ Ε.Π.Ε., ανέλαβε κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την εκτέλεση της σύμβασης: «ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 20.12.2018. Το βασικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη σύνταξη νέων, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών (best practices) για την εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων (Προγραμματικά Σχέδια /Master Plan λιμένων, Έργα Ανοιχτής Θαλάσσης, Εσωτερικά & Εξωτερικά Λιμενικά Έργα, Ναυπηγεία, Κλεισιάδες, Υποθαλάσσιοι Αγωγοί, Αποκατάσταση ζημιών Λιμενικών έργων, Ακτομηχανικές Μελέτες και Έργα Προστασίας Ακτής).

Τελευταία Νέα