Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘ν.4269/2014’

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη»

07/09/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη» Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 38525/6.8.2014 με σημαντικές διευκρινίσεις επί του νέου Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α’) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη». Με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζονται τα θέματα προσαρμογής στις νέες διατάξεις του Ν. 4269/14 για όλες τις περιπτώσεις εν εξελίξει πολεοδομικών μελετών και μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Δημοσίευση Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη»

02/07/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη» Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 Α’/28-6-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη». Ο νόμος αφορά ένα από τα σημαντικότερα εθνικά θέματα, όπως ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, που έχουν άμεση και αλληλένδετη σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Νόμος περιλαμβάνει τα κεφάλαια Α (ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) και Β (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ). Ο νόμος περιλαμβάνει αλλαγές και συμπληρώσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση τον Μάιο 2014 και αυτού που εισήχθη για ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο 2014, όπως ενδεικτικώς (βλ. και Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την χωροταξική – πολεοδομική μεταρρύθμιση): Στο άρθρο 1 περιλήφθηκαν βασικές έννοιες του χωρικού σχεδιασμού, όπως στρατηγικός και ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός και οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων (στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ΠΟΤΑ, τα ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ κ.ά.). Στο άρθρο 2 καθορίστηκε η διάρθρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού με διάκριση σε Στρατηγικό (Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια) και Ρυθμιστικό (Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια, Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής). Στο άρθρο 9 καθορίστηκε ανώτατος Σ.Δ. ανά διαφορετική χρήση γης. Στο άρθρο 13α αποσαφηνίστηκαν μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις με τις οποίες καταργείται σειρά άρθρων της μέχρις τούδε βασικής χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας (ήτοι...

Τελευταία Νέα