Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘ν.4269/2014’

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη»

07/09/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη» Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 38525/6.8.2014 με σημαντικές διευκρινίσεις επί του νέου Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α’) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη». Με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζονται τα θέματα προσαρμογής στις νέες διατάξεις του Ν. 4269/14 για όλες τις περιπτώσεις εν εξελίξει πολεοδομικών μελετών και μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Δημοσίευση Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη»

02/07/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη» Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 Α’/28-6-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη». Ο νόμος αφορά ένα από τα σημαντικότερα εθνικά θέματα, όπως ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, που έχουν άμεση και αλληλένδετη σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Νόμος περιλαμβάνει τα κεφάλαια Α (ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) και Β (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ). Ο νόμος περιλαμβάνει αλλαγές και συμπληρώσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση τον Μάιο 2014 και αυτού που εισήχθη για ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο 2014, όπως ενδεικτικώς (βλ. και Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την χωροταξική – πολεοδομική μεταρρύθμιση): Στο άρθρο 1 περιλήφθηκαν βασικές έννοιες του χωρικού σχεδιασμού, όπως στρατηγικός και ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός και οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων (στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ΠΟΤΑ, τα ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ κ.ά.). Στο άρθρο 2 καθορίστηκε η διάρθρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού με διάκριση σε Στρατηγικό (Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια) και Ρυθμιστικό (Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια, Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής). Στο άρθρο 9 καθορίστηκε ανώτατος Σ.Δ. ανά διαφορετική χρήση γης. Στο άρθρο 13α αποσαφηνίστηκαν μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις με τις οποίες καταργείται σειρά άρθρων της μέχρις τούδε βασικής χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας (ήτοι...

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...