Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Υποβολή Προσφορών’

Υποβολή 4 προσφορών τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013

01/05/2013  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υποβολή 4 προσφορών τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013 Οι εταιρείες μας, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του έτους 2013, συνέταξαν και υπέβαλαν τέσσερις (4) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και των συγκοινωνιακών έργων. 06/03/2013 - Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Καλαμάτας Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε. (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ, ΣΤΟΥΠΑΣ, ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 768.736 €, πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της μελέτης, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, αποτελούν τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση) των οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγ. Νικολάου του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ειδικότερα, στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, υδραυλική, στατική, ΗΛΜ και χημικοτεχνική μελέτη, καθώς και τα τεύχη Δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ των προβλεπόμενων έργων. Το αρχικό σχέδιο διαχείρισης των λυμάτων προβλέπει εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, αντλιοστάσια και αγωγούς μεταφοράς και δύο ΕΕΛ (ΕΕΛ-1 Καρδαμύλης και ΕΕΛ-2 Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγ. Νικολάου), μετά των απαιτούμενων έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (αγωγός διάθεσης σε ρέμα...

Υποβολή 4 προσφορών το πρώτο δίμηνο του 2013

08/03/2013  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υποβολή 4 προσφορών το πρώτο δίμηνο του 2013 Οι εταιρείες μας, το πρώτο δίμηνο του έτους 2013, συνέταξαν και υπέβαλαν τέσσερις (4) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων και των χωροταξικών - πολεοδομικών μελετών. 10/01/2013 - Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Μεσσήνης. Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε., κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης: Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και Αγωγών προσαγωγής και διάθεσης για το έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πεταλιδίου», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 251.720 €, πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα μεταφοράς (Α/Σ και αγωγοί προσαγωγής) και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Πεταλιδίου, καθώς και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στο μεσσηνιακό κόλπο. 07/02/2013 - Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου. Οι εταιρείες μας, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε., κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΡΟΔΟΥ», ο οποίος προκηρύχθηκε από την ΔΕΥΑ Ρόδου, προϋπολογισμού 672.194 €, πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν τα έργα επέκτασης & αναβάθμισης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων...

Υποβολή 6 προσφορών το τελευταίο τρίμηνο του 2012

08/01/2013  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υποβολή 6 προσφορών το τελευταίο τρίμηνο του 2012 Οι εταιρείες μας, το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν έξι (6) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων και των χωροταξικών - πολεοδομικών μελετών. 03/10/2012 - Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 80.000 Ι.Κ.», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με προϋπολογισμό 663.124 €, πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μαρκοπούλου, ώστε αυτή να έχει τελική συνολική δυναμικότητα 80.000 ι.κ και να μπορούν να εξυπηρετηθούν ο Δήμος Μαρκοπούλου (Μαρκόπουλο-Πόρτο Ράφτη) και οι οικισμοί Καλυβίων και Κουβαρά, του Δήμου Σαρωνικού. Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες μας έχουν συντάξει την Προμελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου», τα οποία έχουν εγκριθεί με σχετικές αποφάσεις από το Δ.Σ. Μαρκοπούλου, και είχαν ενεργή συμμετοχή και καθοριστική συμβολή σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης του ως άνω έργου με το σύστημα μελέτη – κατασκευή και ένταξής του στο Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013, στο πλαίσιο της σύμβασης «Συμπληρωματικές μελέτες και...

Υποβολή 7 προσφορών τον Σεπτέμβριο 2012

04/10/2012  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υποβολή 7 προσφορών τον Σεπτέμβριο 2012 Οι εταιρείες μας, τον Σεπτέμβριο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν επτά (7) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και των συγκοινωνιακών έργων, των πολεοδομικών και των χωροταξικών μελετών. 12/09/2012  - Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάθεση της μελέτης κτηματογράφησης της επαρχιακής οδού Λίνδου - Καττάβια, προϋπολογισμού 383.461 €, πλέον ΦΠΑ. Το αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης, συνίσταται στη σύνταξη των απαραίτητων τοπογραφικών και κτηματογραφικών υποβάθρων και πινάκων, σε ζώνη μήκους 39Km περίπου και πλάτους 50m, εκατέρωθεν του άξονα της επαρχιακής οδού Λίνδου – Κατταβιά, με σκοπό τη δημιουργία ζώνης απαλλοτρίωσης, για τις μελλοντικές ανάγκες βελτίωσης – διαπλάτυνσης του οδικού άξονα. 21/09/2012 - Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου», ο οποίος προκηρύχθηκε από την Περιφερειακή Ενότητας Καρδίτσας, με προϋπολογισμό 722.234 €, πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη - Υποβοήθηση της...

Υποβολή 8 προσφορών τον Ιούλιο & Αύγουστο 2012

03/09/2012  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υποβολή 8 προσφορών τον Ιούλιο & Αύγουστο 2012 Οι εταιρείες μας, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν οκτώ (8) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών – περιβαλλοντικών και των κτιριακών έργων, καθώς και των πολεοδομικών και των χωροταξικών μελετών. 02/07/2012 - Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Λεβαδέων Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΣΤΕΙΡΙΟΥ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Λεβαδέων, με προϋπολογισμό 353.774,19 €, πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών Διστόμου και Στειρίου, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, ήτοι το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του Διστόμου (ανακατασκευή τμήματος του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου), τα έργα μεταφοράς των δύο οικισμών (αντλιοστάσιο και αγωγοί μεταφοράς), η κοινή ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες για την πλήρη ωρίμανση των έργων και συγκεκριμένα η περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ), οι τοπογραφικές και οι γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, η χημικοτεχνική, η υδραυλική και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των έργων, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ αυτών. 03/07/2012 - Υποβολή προσφοράς...

Υποβολή 9 προσφορών τον Ιούνιο 2012

01/07/2012  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υποβολή 9 προσφορών τον Ιούνιο 2012 Οι εταιρείες μας, τον Ιούνιο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν 9 προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των πολεοδομικών – χωροταξικών, συγκοινωνιακών μελετών και των μελετών υδραυλικών έργων. 05, 07 & 14/06/2012 - Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορές στους διαγωνισμούς του Δήμου Αγράφων για την ανάθεση τριών μελετών ΣΧΟΟΑΠ για τους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν, πλέον, με τον νόμο του Καλλικράτη: «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, προϋπολογισμού 313.574€, πλέον ΦΠΑ, «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, προϋπολογισμού 218.713€, πλέον ΦΠΑ, και  «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, προϋπολογισμού 232.499€, πλέον ΦΠΑ. Οι μελέτες αυτές έχουν βασικούς στόχους τον καθορισμό των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδίως γεωργίας και κτηνοτροφίας, των ζωνών αγροτουριστικής ανάπτυξης, ειδικής προστασίας, την πολεοδομική οργάνωση των οικισμών και το σχεδιασμό του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών των τ. Δήμων. 07/06/2012 - Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ Οι εταιρείες μας σε σύμπραξη με τις εταιρείες ΑΝΥΣΜΑ ΑΕ, DELCO ΕΠΕ και GuD...

Υποβολή 8 προσφορών τον Μάιο 2012

01/06/2012  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υποβολή 8 προσφορών τον Μάιο 2012 Οι εταιρείες μας, τον Μάιο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν 8 προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των συγκοινωνιακών, των υδραυλικών, των κτιριακών και των περιβαλλοντικών έργων. 22/05/2012 - Υποβολή προσφοράς σε Διαγωνισμό της ΕΤΑΔ Α.Ε. Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ σε συνεργασία με τις εταιρείες ΜΕΑΣ ΑΕ και ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ, κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ», προϋπολογισμού 1.704.036 €, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής, της στατικής και της ΗΛΜ Προμελέτης, Οριστικής μελέτης και Μελέτης εφαρμογής των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα (κτίρια Ανακτόρου, Βαρώνου και Στρατώνων, κλίμακα Χάϊνε, περιβάλλων χώρος κτιρίων). Επίσης, προβλέπεται εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. 2 & 10/05/2012 - Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορές στους διεθνείς διαγωνισμούς της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για την ανάθεση των συμβάσεων:

Υποβολή 7 προσφορών τον Απρίλιο 2012

30/04/2012  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υποβολή 7 προσφορών τον Απρίλιο 2012 Οι εταιρείες μας, τον Απρίλιο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν 7 προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και των συγκοινωνιακών έργων: 5,9 & 27/4/2012 - Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς της Δ/νσης Δ6 του ΥΠΥΜΕΔΙ. Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορές στους διεθνείς διαγωνισμούς που προκήρυξε η Δ/νση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ6) του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για την ανάθεση των συμβάσεων:   «ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΛΠ.) – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 3.111.179 €, πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης αυτής αποτελούν οι μελέτες των έργων επεξεργασίας και μεταφοράς (εξωτερικά υδραγωγεία) για την ύδρευση των περιοχών Σιθωνίας, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Ορμύλιας και Πυργαδικίων από τον ταμιευτήρα του Χαβρία. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΡΤΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΛΠ), ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 3.607.090 €, πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης αυτής αποτελούν οι μελέτες των έργων αντικατάστασης και...

Τελευταία Νέα