Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Ακτές’

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

28/05/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 101 Α'/24.05.2020 ο νέος N. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στον οποίο αντιμετωπίζονται κυρίως θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, τον αιγιαλό και την παραλία, καθώς και πλήθος άλλων ρυθμίσεων (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου έναντι του COVID-19 για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, πιστοποίηση glamping κ.λπ.). Οι κάτωθι διατάξεις αφορούν το χωρικό σχεδιασμό και κατ΄επέκταση το μελετητικό και εν γένει τεχνικό κλάδο: Ορίζεται ο «καταδυτικός τουρισμός αναψυχής» ως ειδική μορφή τουρισμού και θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και προώθησή του, καθορίζονται οι διαδικασίες χαρακτηρισμού, οργάνωσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και επίβλεψης των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) και Καταδυτικών Πάρκων. Δίνεται η δυνατότητα επιδότησης των διαδικασιών χωροθέτησης αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω του χαρακτηρισμού τους ως επενδύσεων αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το εργαλείο των Π.Ο.Τ.Α. εναρμονίζεται με το ισχύον σύστημα χωρικού σχεδιασμού αντιστοιχιζόμενο με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ.). και η διαδικασία πολεοδόμησης καθώς και το...

Ευρωπαϊκή Έκθεση 2014 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

21/05/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Ευρωπαϊκή Έκθεση 2014 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιοποίησε την Ευρωπαϊκή Έκθεση ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2014, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Η αναλυτική έκθεση για όλη την Ευρώπη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2014, ενώ η εθνική έκθεση κάθε χώρας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-1 Όσον αφορά την Ελλάδα, συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1540 σημεία, εκ των οποίων τα 1538 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες). Από το σύνολο των σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1518, καθώς το 2014 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 22 νέα σημεία που δεν αξιολογούνται ακόμη. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1495 σημεία (98,48%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 23 σημεία (1,52%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας». Η χώρα μας παρουσιάζεται πίσω από τις Μάλτα, Κύπρο και Λουξεμβούργο, αλλά σε σχέση με το πολύ μεγαλύτερο πλήθος παρακολουθούμενων ακτών της, μπορεί να ειπωθεί ότι διατηρείται ως η χώρα με τις καθαρότερες ακτές της Ευρώπης. Η αναλυτική έκθεση, καθώς και το Μητρώο των Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης,...

Δημοσίευση Ν.4281/2014 με νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας

26/08/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση Ν.4281/2014 με νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας Δημοσίευση Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει και τις νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας και τον καθορισμό παλαιού αιγιαλού (άρθρο 11 που αντικαθιστά τα άρθρα 4 και 6 και τροποποιεί το άρθρο 7 του Ν. 2971/2001). Με το νόμο καθορίζεται ότι η οριογραμμή του αιγιαλού θα χαράσσεται σε έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1.000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μ. από την ακτογραμμή, τους οποίους θα παρέχει η ΕΚΧΑ Α.Ε. Τα υπόβαθρα παρήχθησαν για την ΕΚΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) για χάραξη αιγιαλού» και φέρουν “προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού” βάσει φωτοερμηνείας. Τα υπόβαθρα, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, θα παραδίδονται στις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ. ΓΕΕΘΑ), προκειμένου να ελεγχθούν και διορθωθούν για να καθοριστεί η “οριστική οριογραμμή αιγιαλού”...

Καμπάνια για το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης

01/08/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Καμπάνια για το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διοργανώνει από 26 έως 29 Ιουλίου και από 2 έως 4 Αυγούστου καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας». Μεταξύ άλλων, θα λειτουργήσουν ενημερωτικά περίπτερα σε ακτές κολύμβησης της χώρας που εμφανίζουν υψηλή επισκεψιμότητα και συγκεκριμένα στις περιοχές Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Λέσβου, Λήμνου, Καβάλας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Νάξου, Σαντορίνης, Εύβοιας, Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Αχαΐας, Κεφαλονιάς και Λευκάδας. Με κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας «Απαντάμε με πράξεις, για να απολαμβάνετε περισσότερες καθαρές ακτές», ομάδες -στελεχωμένες με κατάλληλο προσωπικό- θα διανέμουν στους λουόμενους, εξειδικευμένα για κάθε ακτή ενημερωτικά έντυπα, καθώς και αναμνηστικά. Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Κολυμβητικών Υδάτων συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και υλοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), με σύμβουλο υποστήριξης την εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε. Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε. είχε αναλάβει και την υλοποίηση της σύμβασης «Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ» (5ος 2011 – 4ος 2012), στο πλαίσιο της οποίας καταρτίστηκε το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της χώρας μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ...

Εκστρατεία Ενημέρωσης για το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας”

26/07/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκστρατεία Ενημέρωσης για το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας” Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των ακτών και υδάτων κολύμβησης αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, η Ελλάδα έχει να επιδείξει άριστα αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των καλυτέρων της Ευρώπης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), διοργανώνει καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας». Με κεντρικό σύνθημα «Απαντάμε με πράξεις, για να απολαμβάνετε περισσότερες καθαρές ακτές», ειδικές ομάδες- στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό -θα διανέμουν αναμνηστικά και ενημερωτικά έντυπα στους λουόμενους, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική καμπάνια και στο διαδίκτυο με στόχο την προβολή του επίσημου ιστότοπου για τα κολυμβητικά ύδατα www.bathingwaterprofiles.gr. Τα ενημερωτικά περίπτερα θα λειτουργήσουν από 26 έως 29 Ιουλίου και από 2 έως 4 Αυγούστου, σε υψηλής επισκεψιμότητας ακτές κολύμβησης των περιοχών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ημερομηνία Τοποθεσία Διάρκεια 1 26-07-2013 Φαλάσαιρνα Χανίων 10:30 - 14:00 2 26-07-2013 Γεράνι Χανίων 15:30 - 19:00 3 27-07-2013 Επισκοπή Ρέθυμνο 11:00 - 15:00 4 28-07-2013 Μάλια Ηρακλείου 11:00 - 15:00 5 27-07-2013 Αγ.Ισίδωρος Πλωμάρι Λέσβου 11:00 - 15:00 6 28-07-2013 Βατερά Λέσβου 11:00 - 15:00 7 27-07-2013 Ρηχά Νερά Λήμνος 11:00 - 15:00 8 27-07-2013 Κέρος Λήμνος 16:00 - 19:00 9 28-07-2013 Αμμόλοφους Καβάλα 12:00 - 15:30 10 26-07-2013 Λουτράκι Λουτράκι 12:00 - 18:00 11 27-07-2013 Κιβέρι Αργολίδα 11:00 - 15:00 12 27-07-2013 Πλάκα Αργολίδα 16:00...

Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων

26/03/2013  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ ανέλαβε, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, την σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 26.3.2013, με αμοιβή 475.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, και χρόνο παροχής υπηρεσιών μέχρι το τέλος του 2015. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση της ΕΓΥ, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ουσιαστική επίβλεψη της εφαρμογής της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Οι υπηρεσίες του Συμβούλου αφορούν τέσσερεις κύριες δράσεις: Συντονισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Περιοδική επικαιροποίηση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (BWP), περιλαμβανομένων επιτόπου αυτοψιών στις ακτές κολύμβησης οι ταυτότητες των οποίων υπόκεινται στις προϋποθέσεις αναθεώρησης (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγίας 2006/7/ΕΚ). Αναβάθμιση, ενημέρωση και συντήρηση του σχετικού διαδραστικού ιστοτόπου (βλ. http://www.bathingwaterprofiles.gr) και του μητρώου ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της χώρας. Προετοιμασία υλικού για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα που αφορούν τα κολυμβητικά ύδατα και την ποιότητά τους για την περίοδο 2011-2015. Σημειώνεται ότι...

Έναρξη λειτουργίας ιστοτόπου κολυμβητικών υδάτων

12/03/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έναρξη λειτουργίας ιστοτόπου κολυμβητικών υδάτων Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ιστοτόπου http://www.bathingwaterprofiles.gr, ο οποίος αναπτύχθηκε από την εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης «Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ». Η εν λόγω σύμβαση, προϋπολογισμού 890.000 €, πλέον ΦΠΑ, ανατέθηκε στην εταιρεία μας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, και υπεγράφη στις 16-06-2011. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατάρτιση του μητρώου ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009. Το μητρώο αποτελείται από 1.500περίπου ταυτότητες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο, σχεδόν, των ακτών κολύμβησης της χώρας. Στόχος του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης είναι η περιγραφή και η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα νερά κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση, η οποία ολοκληρώνεται τον 4ο του 2012. Στα τελικά παραδοτέα του έργου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη και...

Τελευταία Νέα