Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘εγκύκλιος’

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2024

29/03/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2024   Στις 28/3/2024 εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. Δ11/91366), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,399 (έναντι 1,351 που ίσχυε το 2023). Όπως αναμένονταν, οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές τάσεις επηρέασαν την εξαρτώμενη από τον δείκτη τιμών καταναλωτή τιμή του τκ, η οποία αυξήθηκε κατά 3,6% περίπου. Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2024 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Νέα Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων. Σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ).

07/04/2023  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων. Σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ). Ο πολεοδομικός σχεδιασμός παρέχει τη δυνατότητα σημειακής τροποποίησης θεσμοθετημένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, όταν μελλοντικές ανάγκες κρίνεται ότι το απαιτούν (Ν. 4447/2016, αρ. 7, παρ. 14). Με την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΝ (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/36639/1411 – ΑΔΑ: ΨΣΓ44653Π8-2ΣΩ) οι σημειακές τροποποιήσεις ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Α της εγκυκλίου, προωθούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν κυρίως μεμονωμένα θέματα αλλαγών χρήσεων γης είτε άλλες ρυθμίσεις περιορισμένης έκτασης ή και αναγκαίες διορθώσεις για την αποσαφήνιση αντιφατικών ή ασαφών διατυπώσεων που έχουν διαπιστωθεί στο κείμενο, στα διαγράμματα ή στη μεταξύ τους ανάγκη εναρμόνισης και συμφωνίας, που δεν προκύπτει από τα ισχύοντα κείμενα και διαγράμματα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και η μεμονωμένη έγκριση των οποίων δεν ανατρέπει τη συνολική φιλοσοφία και τους βασικούς στόχους σχεδιασμού του ισχύοντος ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Στη βάση της δυνατότητας αυτής και εφόσον οι επεμβάσεις που απαιτούνται είναι ευρύτερες, η πρόσφατη εγκύκλιος/οδηγία του ΥΠΕΝ υποδεικνύει τα ΕΠΣ ως τα καθ’ ύλην αρμόδια εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού για τέτοιες ενέργειες. Κατόπιν έγκρισης, ΕΠΣ μπορούν να εκπονήσουν τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται για την ρύθμιση χωρικών ζητημάτων, ενώ τα ίδια τα ΕΠΣ οφείλουν να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις απαγορεύσεις του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού: Περιφερειακά και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης,...

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2023

13/03/2023  |   Επικαιρότητα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2023 Στις 10/3/2023 εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. Δ11/77444), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,351 (έναντι 1,260 που ίσχυε το 2022). Όπως αναμένονταν, ο αυξημένος πληθωρισμός επηρέασε την εξαρτώμενη από τον δείκτη τιμών καταναλωτή τιμή του τκ, η οποία αυξήθηκε κατά 7,2% περίπου. Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2023 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής  

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2022

07/04/2022  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2022 Στις 6/4/2022 εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. Δ11/104190, με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,260 (έναντι 1,199 που ίσχυε το 2021). Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2022 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2020

20/03/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2020 Στις 19/3/2020 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2/2020 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 20641/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», και έχει τιμή (τκ) = 1,227 (έναντι 1,218 που ίσχυε το 2019). Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2020 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2019

01/04/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2019 Στις 19/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 3/2019 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,218 (έναντι 1,211 που ίσχυε το 2018). Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2019 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2018

08/06/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2018 Στις 16/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/ οικ. 21613/Φ.Ν. 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», και έχει τιμή (τκ) = 1,211. Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2018 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη αύξηση της τιμής του τκ μετά από τέσσερα έτη μείωσης ή μη μεταβολής (η σημερινή τιμή είναι λίγο χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2011).

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2017

15/03/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2017 Στις 14/3/2017 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 5/2017  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/ 12298/ΦΝ 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), και έχει (όπως και το 2016) τιμή (τκ) = 1,203. Σημειώνεται ότι η σταθεροποίηση της τιμής του τκ επήλθε μετά από συνεχή πτώση τριών ετών (η σημερινή τιμή είναι περίπου 13% χαμηλότερη από την τιμή του 2011).

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

05/01/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 17/2016 (απόφαση 181/2016 της Αρχής), με θέμα “Ενίσχυση  συμμετοχής  των  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  (ΜΜΕ)  στις  διαδικασίες  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων”. Η οδηγία αυτή εκδόθηκε μετά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. Ν. 4412/2016), οι οποίες δίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και στην ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες προμήθειες.

Κατευθυντήρια Οδηγία της EAAΔΗΣΥ για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ

29/11/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κατευθυντήρια Οδηγία της EAAΔΗΣΥ για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  (E.A.A.ΔΗ.ΣΥ.) εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15  με θέμα: “Οδηγίες Συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147)”. Υπενθυμίζεται ότι το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, κατ' αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016).

Τελευταία Νέα