Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Εκδήλωση’

Εγκαίνια έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από λίμνη Σμοκόβου»

Εγκαίνια έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από λίμνη Σμοκόβου» Την 8η/12/2023 εγκαινιάστηκε, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα μεγάλο έργο για τον νομό Καρδίτσας που αφορά την ύδρευση 42 οικισμών της ανατολικής πλευράς του νομού από την τεχνητή λίμνη Σμοκόβου, με συνολικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό 55.000 κατοίκων. Το έργο περιλαμβάνει διάταξη υδροληψίας από το υφιστάμενο έργο καταστροφής ενεργείας της σήραγγας Λεονταρίου, λιμνοδεξαμενή αποθήκευσης 80.000 m3 περίπου, πλέον σύγχρονη εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και εξωτερικά υδραγωγεία μήκους 200km περίπου. Το έργο, προϋπολογισμού  υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για λογαριασμό του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ είχε τη χαρά και την τιμή να μελετήσει, να σχεδιάσει και να ωριμάσει το έργο προς δημοπράτηση ως μελετητής αυτού και, εν συνεχεία, να συμβάλει στην υλοποίηση της κατασκευής του ως τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο για την περιοχή, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότητα προβλήματα επάρκειας και ποιότητας πόσιμου ύδατος, λόγω της υπεράντλησης των υπόγειων υδροφορέων και της ποιοτικής υποβάθμισης και ρύπανσης αυτών από τις γεωργικές δραστηριότητες. Η χρονική περίοδος περαίωσης και έναρξης λειτουργίας του έργου προσδίδει σε αυτό και μια συμβολική σημασία, καθόσον σηματοδοτεί μια αισιόδοξη νέα αρχή για την ευρύτερη περιοχή μετά την πρωτοφανή φυσική καταστροφή του...

Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

30/09/2023  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στη Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 (1/1/2022-31/12/2022), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των ανωτέρω ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσεως 2022. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. Η παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους μετόχους με ηλεκτρονική επιστολή (email), ενώ θα υπάρξει και δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων). Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν θα παραστούν παρακαλούνται να αποστείλουν...

Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

31/07/2020  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στη Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 (1/1/2019-31/12/2019), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών επί των ανωτέρω ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσεως 2019. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2019 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2020. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συζήτηση – έγκριση αλλαγής διακριτικού τίτλου εταιρείας. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Κωνσταντίνος Καλέργης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την παρούσα πρόσκληση, σε μορφή...

Συμμετοχή στην εσπερίδα «Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός & Εκτός Σχεδίου Δόμηση»

20/12/2019  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Συμμετοχή στην εσπερίδα «Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός & Εκτός Σχεδίου Δόμηση» Τα στελέχη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας της εταιρείας μας Δάφνη Μανουσαρίδη και Στρατής Μπαμπαλίκης, συμμετείχαν στην επιστημονική εσπερίδα με τίτλο «Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός & Εκτός Σχεδίου Δόμηση», που συνδιοργανώθηκε από το ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας στις 11 Δεκεμβρίου 2019, στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ στο κτήριο Αβέρωφ. Στην εκδήλωση έγιναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από την Πρόεδρο του ΣτΕ, κ. Σακελλαροπούλου και τον Υφυπουργό ΠΕΝ κ. Οικονόμου, καθώς και παρεμβάσεις προσκεκλημένων στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε. Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος ΣτΕ παρουσίασε τη νομολογιακή αποτύπωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για την εκτός σχεδίου δόμηση, με ειδικότερες αναφορές στον καθορισμό και χαρακτηρισμό του οδικού δικτύου στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και τις διαχρονικές προσλαμβάνουσες της κοινωνίας για τη δυνατότητα οικοδόμησης, πρακτικά, στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου. Ο Υφυπουργός ΠΕΝ παρουσίασε τους άξονες πολιτικής για την οργάνωση του εξωαστικού χώρου και ειδικότερα τον προγραμματισμό του Υπουργείου για την εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) και τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη διαχείριση του εκτός σχεδίου χώρου. Αναφορικά με τα ΤΧΣ, η στόχευση του ΥΠΕΝ είναι η κάλυψη με ΤΧΣ όλης της χώρας στα επόμενα 6 χρόνια, με κατά προτεραιότητα εκπόνηση...

Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

12/12/2019  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000, ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στη Μεταμόρφωση Αττικής, με μοναδικό θέμα: «Τροποποίηση και προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο», προς ενημέρωσή τους επί των εργασιών που έχουν γίνει επ' αυτού και για τη διαδικασία επικυρώσεώς του. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της και μέσα σ’ αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσει στη διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή...

Συμμετοχή στο συνέδριο «Waste 2019: Στερεά και Υγρά Απόβλητα»

11/12/2019  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Συμμετοχή στο συνέδριο «Waste 2019: Στερεά και Υγρά Απόβλητα» Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας μας, κ. Ανδρέας Γρίβας, συμμετείχε στο Συνέδριο του ΤΕΕ, με τίτλο «WASTE 2019: Στερεά και Υγρά Απόβλητα», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 31 Οκτωβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο Α. Γρίβας συμμετείχε στην ενότητα των Υγρών Αποβλήτων, όπου και παρουσίασε διάφορα σημαντικά θέματα και προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις φάσεις ωρίμανσης, υλοποίησης και λειτουργίας έργων επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων.

Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

24/07/2019  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000,  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στην έδρα της, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στην Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των ανωτέρω ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσεως 2018. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2018 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019. Τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίηση...

Μέγας Χορηγός στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

10/10/2018  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Μέγας Χορηγός στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εταιρεία μας συμμετείχε ως Μέγας Χορηγός στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μεταξύ 27-30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Βόλο. Έναυσμα για τη συμμετοχή μας ως χορηγών στο σημαντικό αυτό συνέδριο αποτέλεσε η βαθιά πίστη μας στην εξέχουσα σημασία της χωροταξίας και πολεοδομίας στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κι ευνομούμενου κράτους, για την προαγωγή της ισονομίας, διαφάνειας και επιστημονικής αρτιότητας στα συστήματα χωρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού έργων. Τα στελέχη της εταιρείας μας κ.κ. Δήμητρα Βέρρα και Στρατής Μπαμπαλίκης, συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου και ο κ. Στρατής Μπαμπαλίκης, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος MSc MPhil, έκανε παρουσίαση με θέμα «Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΡΑΓΔΑΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ», στη βάση της πολυετούς εμπειρίας της εταιρείας μας σε σχετικά έργα και μελέτες, σε διαφορετικές χώρες. Το κείμενο της εισήγησης, το οποίο θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, συντάχθηκε από τα στελέχη της εταιρείας μας κ.κ. Δάφνη Μανουσαρίδη και Στρατή Μπαμπαλίκη. Στην παρουσίαση, με αφετηρία τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 και 11 της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ήτοι αντιστοίχως «Καθαρό νερό...

Cosmogym Festival and Contest 2017

13/07/2017  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Cosmogym Festival and Contest 2017 Τα κορίτσια της Γενικής Γυμναστικής του ΑΣΕΔ -για τρίτη συνεχή χρονιά- κατάφεραν να κερδίσουν ένα από τα Χρυσά Μετάλλια του Φεστιβάλ στη διεθνή διοργάνωση «Cosmogym Festival and Contest 2017», η οποία διεξήχθη το διάστημα 20-25 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας "Γιώργος Στεφανόπουλος", στο Περιστέρι. Επίσης, τους απονεμήθηκε το βραβείο "καλύτερης ομάδας με στοιχεία χορού" το οποίο συνιστά κορυφαία διάκριση σε ένα από τα δύο βασικά στοιχεία αξιολόγησης της διοργάνωσης (τον χορό). Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος περισσότεροι από 7.000 αθλητές και αθλήτριες, ενώ οι χορογραφίες ξεπέρασαν τις 320 με τα κορίτσια του ΑΣΕΔ να χορεύουν... "Χαμένοι στο Διάστημα" των Φωτεινής Πανώργιου, Βανέσας Πολλάτου, Σοφίας Καλαμπόκα και Ματίνας Τράμπα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου! Αμέσως μετά τα κορίτσια αναχώρησαν για να συμμετάσχουν στο Kefalonia Gym Festival, το οποίο είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις «Γυμναστικής Για Όλους» στην Ευρώπη. Διεξάγεται κάθε χρόνο περί τα τέλη Ιουνίου στο πανέμορφο νησί της Κεφαλονιάς, διαρκεί 4 ημέρες και οι εμφανίσεις των αθλητικών τμημάτων πραγματοποιούνται σε τρία διαφορετικά μέρη του νησιού, το Ληξούρι, τα Φραγκάτα και το Αργοστόλι. Ακολουθώντας την ιδέα και τη φιλοσοφία της μαζικής άθλησης, το...

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

06/06/2017  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000, ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στην Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των ανωτέρω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Έγκριση διάθεσης κερδών στους μετόχους για την χρήση 2016. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2017. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2016 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2017. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα...

Τελευταία Νέα