Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘natura 2000’

Νέες περιοχές προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

28/06/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέες περιοχές προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση  τις νέες περιοχές, που προέκυψαν βάσει μελέτης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο εποπτείας), αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες, οι οποίες προτείνονται για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 22.7.2016. Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000 (spa/sci marine). Σε ό,τι αφορά τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ, καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων τον Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές το κριτήριο ου αναφέρεται στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, δηλαδή ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 ΖΕΠ και 1...

Τελευταία Νέα