Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘πολίτες’

Εκδόθηκε η ΥΑ για την «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»

22/11/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε η ΥΑ για την «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 (ΦΕΚ5045Β/2018) από την 1η Ιανουαρίου του 2019 τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία το σύστημα «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» που αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην Επικράτεια. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα επιτρέπει στους φορείς του δημοσίου, τους μηχανικούς ή άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, να πληροφορούνται τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης για κάθε ακίνητο και γενικότερα τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, που προσδιορίζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας. Δείτε την Υ.Α. εδώ.

Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών

06/11/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 187/05.11.18 το Π.Δ. 99/2018 με τίτλο: "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα". Δείτε το Π.Δ. εδώ.

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων

12/06/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 10/2017 με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: “Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων”», με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση ενός εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1638/15.05.2017 η με αριθ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β’ 1638) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι διατάξεις αφορούν στην ανάπτυξη ενός χρηστικού διαδραστικού εργαλείου υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.) το οποίο αντικαθιστά τον Έντυπο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου της Χώρας της (πρώην) ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ το παραγόμενο έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης.

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα

13/05/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 85/12.05.2016 ο νέος Ν. 4387/16 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

11/06/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) παρουσίασε τη μελέτη "Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα", στόχος της οποίας είναι η εκτίμηση της οικονομικής σημασίας και ο προσδιορισμός των ωφελειών που θα μπορούσαν να προέλθουν από την εφαρμογή τεσσάρων ψηφιακών έργων/παρεμβάσεων. Οι τέσσερις αυτές περιοχές δράσεις είναι: 1) ψηφιακές υπογραφές στη δημόσια διοίκηση, 2) ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων, 3) βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του πληθυσμού, και 4) τόνωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ΜΜΕ. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η χώρα μας μόνον από την υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στον δημόσιο τομέα μπορεί να εξοικονομήσει ετησίως 380 εκατ. ευρώ περίπου! Δείτε την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη (στην αγγλική) και την ελληνική παρουσίασή της στα κάτωθι αρχεία.

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – SOER 2015

06/05/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – SOER 2015 Δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η έκθεση SOER 2015, στην οποία αποτυπώνονται η κατάσταση και οι προοπτικές του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Η SOER 2015 αξιολογεί την κατάσταση του περιβάλλοντος της Ευρώπης, των τάσεων και προοπτικών σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, και αναλύει τις ευκαιρίες αναπροσαρμογής πολιτικών και γνώσης σύμφωνα με το όραμα 2050 της ΕΕ «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη», το οποίο καθορίζεται στο έβδομο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον (EU, 2013). Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eea.europa.eu/soer

Παρουσίαση Ειδικής Έκθεσης του Ν. 4269/14 για το ΓΠΣ Καλαμπάκας

22/04/2015  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Παρουσίαση Ειδικής Έκθεσης του Ν. 4269/14 για το ΓΠΣ Καλαμπάκας Τα στελέχη μας Αλεξάνδρα Παπαδήμα και Στρατής Μπαμπαλίκης παρουσίασαν, σε δημόσια εκδήλωση στην Καλαμπάκα στις 21 Απριλίου 2015, την Έκθεση Αντιστοίχησης χρήσεων γης του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Καλαμπάκας, η σύνταξη της οποίας απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του νέου νόμου της χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης (Ν. 4269/2014). Η παρουσίαση και η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ήταν ιδιαιτέρως γόνιμη και εποικοδομητική για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, επέτρεψε την προσέγγιση ακόμη περισσότερων μελών της τοπικής κοινωνίας, ώστε να ζυμωθούν περαιτέρω οι προτάσεις της μελέτης (σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί άλλες 2 παρουσιάσεις του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ, ενώ η μελέτη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και της εταιρείας μας στο πλαίσιο επιδίωξης της ευρύτερης δυνατής δημοσιοποίησης), και δεύτερον, μέσω της έκθεσης αντιστοίχησης δόθηκε η ευκαιρία επισταμένης συζήτησης των προτάσεων πολεοδομικής οργάνωσης και μάλιστα με ένα "εξειδικευμένο κοινό", δεδομένου ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ουσιαστικά πολλοί μηχανικοί, μέλη της τοπικής οργάνωσης του ΤΕΕ. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε και διενεργήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας και μεθοδολογικής προσέγγισης της εταιρείας μας, σύμφωνα με την οποία η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής κοινωνικής αποδοχής των προτάσεων κάθε μελέτης συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την...

Θεσμοθετήθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας

20/01/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Θεσμοθετήθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64 Β’/16.01.2015 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αρ. 1397/13-01-2015 με την οποία εγκρίθηκε το ΣΟΑΠ του κέντρου των Αθηνών, που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α). Επισημαίνεται ότι το παρόν ΣΟΑΠ αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ενεργοποίησης του πολεοδομικού εργαλείου των ΣΟΑΠ που προβλέπονται από τον ανωτέρω Νόμο του 1999. Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα παρεμβάσεων και ενεργειών που στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ανατροπή της υποβάθμισης και την ανάδειξη του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, προσεγγίζοντας την ανάπτυξη με έναν ολοκληρωμένο τρόπο που προβλέπει εκτός των πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τμήματα των 1ης, 3ης και 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων (Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Ψυρρή, Αγ. Παντελεήμων, πλατεία Αττικής, πλατεία Βικτωρίας, Μουσείο). Στόχος του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας είναι ο επαναπροσδιορισμός του κέντρου της πρωτεύουσας, ως κέντρου μιας διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης, μέσω μιας συστηματικής, συνεχούς, μακροχρόνιας και συντονισμένης ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης. Η στρατηγική παρέμβασης επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της κρίσης και να συντονίσει και επιτύχει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με άξονες την ανταγωνιστικότητα, την...

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις

16/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 114/10.5.2014 ο Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», ο οποίος καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων (βλ. http://www.roikos.gr/neos-nomos-adeiodotiseis/).

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις

08/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   2 Σχόλια

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις Ψηφίστηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, ο νέος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», ο οποίος καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σε πρώτη φάση αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Υ.Α. ΥΠΕΚΑ με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ενώ προβλέπεται η υπαγωγή και άλλων δραστηριοτήτων με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ο νέος νόμος έχει ιδιαίτερο και σημαντικό ενδιαφέρον για τον τεχνικό κόσμο (μελετητικές, συμβουλευτικές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, κ.λπ.), καθόσον εμπλέκεται -εμμέσως ή αμέσως- με τα έργα και τις δραστηριότητες της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21) του ΥΠΕΚΑ. Σε πρώτη ανάγνωση, ο νόμος αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκσυγχρονιστικός, καθόσον υπεραπλουστεύει τις διαδικασίες άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας και ελαχιστοποιεί τις παρεμβάσεις και τους περιορισμούς από την Διοίκηση. Σε δεύτερη όμως ανάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες παθογένειες της χώρας μας, τουλάχιστον στον δικό μας κλάδο, προκύπτουν προβληματισμοί, όπως: Προβλέπει ότι με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται αν οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη...

Τελευταία Νέα