Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘χωροταξία’

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΕΠΣ Παραλιακού Μετώπου Hπείρου

02/02/2024  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΕΠΣ Παραλιακού Μετώπου Hπείρου   Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (leader), σε συνεργασία με τις εταιρείες ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ENVECO Α.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το ΤΕΕ, το οποίο λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ: Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ) – Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ) – Δ. ΠΑΡΓΑΣ (Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ) – Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ) – Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (Δ.Ε. ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ) – Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ (Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ)». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 24η.01.2024, με συνολική προθεσμία είκοσι οκτώ (28) μήνες. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των μελετών του Άρθρου 8 του ν. 4447/2016, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ΕΠΣ και το Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας (ST 10152/21 ADD 1), προκειμένου να καταρτισθεί και να εγκριθεί το ΕΠΣ του παραλιακού μετώπου της Π.Ε. Ηπείρου. Το υπό σύνταξη ΕΠΣ εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ηπείρου (ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/2018) και των εν ισχύ Ειδικών Πλαισίων και περιέχει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των...

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου

26/07/2023  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου   Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 13η.7.2023, με συνολική προθεσμία περαίωσης τριάντα έξι (36) μήνες. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 συνιστούν το 1ο και πλέον σημαντικό επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι Οικιστικές περιοχές (ΟΙΚ), οι περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Π.Ε.Δ.), οι περιοχές Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (Π.Ε.Κ.), καθώς και οι περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (Π.Ε.Χ.). Ειδικότερα καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και...

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ

21/06/2023  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ   Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο λειτουργεί ως Eργοδότης (αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή βάσει της υπ’ Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β/02.08.2021) Υπουργικής Απόφασης), για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 1.6.2023, με συνολική προθεσμία περαίωσης τριάντα έξι (36) μήνες. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 συνιστούν το 1ο και πλέον σημαντικό επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι Οικιστικές περιοχές (ΟΙΚ), οι περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Π.Ε.Δ.), οι περιοχές Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (Π.Ε.Κ.), καθώς και οι περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (Π.Ε.Χ.). Ειδικότερα καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά...

Νέα Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων. Σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ).

07/04/2023  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων. Σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ). Ο πολεοδομικός σχεδιασμός παρέχει τη δυνατότητα σημειακής τροποποίησης θεσμοθετημένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, όταν μελλοντικές ανάγκες κρίνεται ότι το απαιτούν (Ν. 4447/2016, αρ. 7, παρ. 14). Με την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΝ (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/36639/1411 – ΑΔΑ: ΨΣΓ44653Π8-2ΣΩ) οι σημειακές τροποποιήσεις ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Α της εγκυκλίου, προωθούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν κυρίως μεμονωμένα θέματα αλλαγών χρήσεων γης είτε άλλες ρυθμίσεις περιορισμένης έκτασης ή και αναγκαίες διορθώσεις για την αποσαφήνιση αντιφατικών ή ασαφών διατυπώσεων που έχουν διαπιστωθεί στο κείμενο, στα διαγράμματα ή στη μεταξύ τους ανάγκη εναρμόνισης και συμφωνίας, που δεν προκύπτει από τα ισχύοντα κείμενα και διαγράμματα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και η μεμονωμένη έγκριση των οποίων δεν ανατρέπει τη συνολική φιλοσοφία και τους βασικούς στόχους σχεδιασμού του ισχύοντος ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Στη βάση της δυνατότητας αυτής και εφόσον οι επεμβάσεις που απαιτούνται είναι ευρύτερες, η πρόσφατη εγκύκλιος/οδηγία του ΥΠΕΝ υποδεικνύει τα ΕΠΣ ως τα καθ’ ύλην αρμόδια εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού για τέτοιες ενέργειες. Κατόπιν έγκρισης, ΕΠΣ μπορούν να εκπονήσουν τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται για την ρύθμιση χωρικών ζητημάτων, ενώ τα ίδια τα ΕΠΣ οφείλουν να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις απαγορεύσεις του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού: Περιφερειακά και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης,...

Χρυσός Χορηγός στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

29/09/2022  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Χρυσός Χορηγός στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εταιρεία μας, ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. υποστηρίζει και φέτος, ως Χρυσός Χορηγός, τις εργασίες του 6ου Πανελληνίου  Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 02 Οκτωβρίου 2022 που πραγματοποιείται στο Βόλο. Τα στελέχη της εταιρείας μας, κ.κ. Δάφνη Βασιλική Μανουσαρίδη και Αναστασία Παλλόγλου, Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες, συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου και παρουσιάζουν εισήγηση με θέμα «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», μεταφέροντας την εμπειρία μας στο σχεδιασμό του πρώτου Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, σε μια από τις μεγαλύτερες Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της χώρας μας. Η περίληψη της εισήγησης που περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου, συντάχθηκε με την πολύτιμη συνεισφορά του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΝΕΠ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Α.Ε. κ. Ανδρέα Λουκάτου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Στην παρουσίαση, που επικεντρώνεται στα θέματα του πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Μελέτης Τεχνικής Οργάνωσης του προτεινόμενου υποδοχέα, εντοπίζονται οι κρίσιμες ενέργειες για το στάδιο του προκαταρκτικού πολεοδομικού σχεδιασμού των ΕΠΕ και διαπιστώνεται η ανάγκη ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού των ΟΤΑ στην ευρύτερη περιοχή του, στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων του για περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση. Οι κεντρικές ομιλίες του συνεδρίου και η εκδήλωση του ΣΕΜΠΧΠΑ θα...

Η εταιρεία μας αναζητεί νέους συνεργάτες για το Τμήμα Πολεοδομίας & Χωροταξίας

17/06/2022  |   Εταιρικά Νέα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Η εταιρεία μας αναζητεί νέους συνεργάτες για το Τμήμα Πολεοδομίας & Χωροταξίας Δείτε λεπτομέρειες για τις ειδικότητες, τις αρμοδιότητες και τα ελάχιστα προσόντα των νέων θέσεων εργασίας ΕΔΩ.

Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

10/02/2022  |   Επικαιρότητα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 510Β/2022 η αναμενόμενη Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.). Το εργαλείο του Ε.Π.Σ. εντάσσεται στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως ορίζεται από το Ν4759/2020 και κατατάσσεται στο πρώτο επίπεδο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Σε σχέση με το προγενέστερο εργαλείο των Ε.Χ.Σ. του Ν4447/2016, προορίζεται για την αντιμετώπιση ενός ευρύτερου συνόλου αναγκών χωρικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβάνοντας πλέον των περιπτώσεων χωρικής ρύθμισης περιοχών για την υποδοχή σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας και προγραμμάτων αστικής ανάπλασης και προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές: τη χωρική οργάνωση περιοχών που εντάσσονται παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού. Με τις νέες προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών Ε.Π.Σ. παρέχεται η απαιτούμενη ευελιξία σε επίπεδο περιεχομένων κάθε μελέτης να περιλαμβάνει τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών που συνάδουν με τους ειδικότερους στόχους του εκάστοτε ΕΠΣ, καθώς και την έκταση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής...

Νόμος 4759/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

11/12/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νόμος 4759/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245Α/2020 ο υπ’ αριθμ. 4759 Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Με τον πολυ-αναμενόμενο νέο Νόμο, πραγματοποιούνται στοχευμένες ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός περισσότερου ευέλικτου και σύγχρονου καθεστώτος χρήσεων γης που θα ευνοεί την υλοποίηση επενδύσεων, και της επίτευξης μεγαλύτερης συνοχής του χωρικού με τον αναπτυξιακό/οικονομικό σχεδιασμό. Παράλληλα με την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς, περιορίζονται τα μεγέθη δόμησης με μη οργανωμένο τρόπο στον εκτός σχεδίου χώρο. Οι βασικές τομές που προωθούνται με το νέο Νόμο συνοψίζονται στα εξής σημεία: Μείωση των συντελεστών δόμησης εκτός σχεδίου και κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας σε οικόπεδα εκτός σχεδίου κάτω των 4 στρεμμάτων, (με πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για κατηγορίες αιτήσεων έκδοσης αδειών που έχουν ήδη υποβληθεί). Αύξηση των συντελεστών δόμησης, κάλυψης και όγκου σε οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων (βιομηχανίας, εφοδιαστικής, κλπ) με ταυτόχρονο περιορισμό των μεγεθών για εκτός σχεδίου περιοχές. Επιτάχυνση–ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και ταυτόχρονα ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών Δόμησης σε επίπεδο Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων. δημιουργείται μία Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία θα υποβάλλονται οικοδομικές άδειες που έχουν ιδιαίτερη...

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

28/05/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 101 Α'/24.05.2020 ο νέος N. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στον οποίο αντιμετωπίζονται κυρίως θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, τον αιγιαλό και την παραλία, καθώς και πλήθος άλλων ρυθμίσεων (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου έναντι του COVID-19 για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, πιστοποίηση glamping κ.λπ.). Οι κάτωθι διατάξεις αφορούν το χωρικό σχεδιασμό και κατ΄επέκταση το μελετητικό και εν γένει τεχνικό κλάδο: Ορίζεται ο «καταδυτικός τουρισμός αναψυχής» ως ειδική μορφή τουρισμού και θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και προώθησή του, καθορίζονται οι διαδικασίες χαρακτηρισμού, οργάνωσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και επίβλεψης των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) και Καταδυτικών Πάρκων. Δίνεται η δυνατότητα επιδότησης των διαδικασιών χωροθέτησης αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω του χαρακτηρισμού τους ως επενδύσεων αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το εργαλείο των Π.Ο.Τ.Α. εναρμονίζεται με το ισχύον σύστημα χωρικού σχεδιασμού αντιστοιχιζόμενο με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ.). και η διαδικασία πολεοδόμησης καθώς και το...

Συμμετοχή στην εσπερίδα «Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός & Εκτός Σχεδίου Δόμηση»

20/12/2019  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Συμμετοχή στην εσπερίδα «Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός & Εκτός Σχεδίου Δόμηση» Τα στελέχη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας της εταιρείας μας Δάφνη Μανουσαρίδη και Στρατής Μπαμπαλίκης, συμμετείχαν στην επιστημονική εσπερίδα με τίτλο «Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός & Εκτός Σχεδίου Δόμηση», που συνδιοργανώθηκε από το ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας στις 11 Δεκεμβρίου 2019, στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ στο κτήριο Αβέρωφ. Στην εκδήλωση έγιναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από την Πρόεδρο του ΣτΕ, κ. Σακελλαροπούλου και τον Υφυπουργό ΠΕΝ κ. Οικονόμου, καθώς και παρεμβάσεις προσκεκλημένων στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε. Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος ΣτΕ παρουσίασε τη νομολογιακή αποτύπωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για την εκτός σχεδίου δόμηση, με ειδικότερες αναφορές στον καθορισμό και χαρακτηρισμό του οδικού δικτύου στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και τις διαχρονικές προσλαμβάνουσες της κοινωνίας για τη δυνατότητα οικοδόμησης, πρακτικά, στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου. Ο Υφυπουργός ΠΕΝ παρουσίασε τους άξονες πολιτικής για την οργάνωση του εξωαστικού χώρου και ειδικότερα τον προγραμματισμό του Υπουργείου για την εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) και τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη διαχείριση του εκτός σχεδίου χώρου. Αναφορικά με τα ΤΧΣ, η στόχευση του ΥΠΕΝ είναι η κάλυψη με ΤΧΣ όλης της χώρας στα επόμενα 6 χρόνια, με κατά προτεραιότητα εκπόνηση...

Τελευταία Νέα