Τελικά αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2011

24/03/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τελικά αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2011

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι κάτωθι αποφάσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με τις οποίες τροποποιούνται οι αρχικές αποφάσεις έγκρισης των αποτελεσμάτων της Απογραφής που διενεργήθηκε στη χώρα το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011:

  1. Αριθ. ΓΠ−191/18.3.2014 (ΦΕΚ Β 698) «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας».
  2. Αριθ. ΓΠ−192/18.3.2014 (ΦΕΚ Β 699) «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας».
  3. Αριθ. ΓΠ−206/21.3.2014 (ΦΕΚ Β 718) «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 1382/Γ5−132/05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β΄/07.02.2014) και θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω».
  4. Αριθ. ΓΠ−189/18.3.2014 (ΦΕΚ Β 697) «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 6519/31.07.2012 (ΦΕΚ 2230/Β΄/31.07.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας».

Οι ανωτέρω αποφάσεις περιλαμβάνουν μικρές αποκλίσεις από τα αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011, οι οποίες προέκυψαν κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου των συλλεχθέντων στοιχείων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα