Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων

23/07/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2818/16-7-2018 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241)».

Οι προδιαγραφές για τα Π.Χ.Π. καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο της εδαφικής περιοχής κάθε Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής που ρυθμίζεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

Οι ανωτέρω προδιαγραφές αφορούν στην κύρια μελέτη χωρικού σχεδιασμού του Π.Χ.Π. και τις διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισής της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαδικασιών του σύνθετου έργου εκπόνησης του Π.Χ.Π.

Η Κύρια μελέτη Π.Χ.Π. διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις που ταυτόχρονα αποτελούν και φάσεις της σύνθετης διαδικασίας εκπόνησης του Π.Χ.Π. και φάσεις διοικητικής παραλαβής και έγκρισης της μελέτης.

Οι φάσεις αυτές ως προς το περιεχόμενο τους αφορούν (για κάθε φάση προδιαγράφεται το αναλυτικό περιεχόμενο της, οι χάρτες και τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν):

 • ΦΑΣΗ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
 • ΦΑΣΗ Β: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 • ΦΑΣΗ Γ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) εφαρμόζεται ΚΥΑ 107017/2006, όπως ισχύει, η οποία ορίζει τις προδιαγραφές εκπόνησης της οικείας ΣΜΠΕ, ενώ η περιβαλλοντική έγκρισή των κατευθύνσεων, όρων και μέτρων του χωρικού πλαισίου, γίνεται μαζί με την ΥΑ έγκρισης του Π.Χ.Π., σύμφωνα με τον ν. 4447/2016.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...