Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

10/02/2022  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 510Β/2022 η αναμενόμενη Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.). Το εργαλείο του Ε.Π.Σ. εντάσσεται στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως ορίζεται από το Ν4759/2020 και κατατάσσεται στο πρώτο επίπεδο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Σε σχέση με το προγενέστερο εργαλείο των Ε.Χ.Σ. του Ν4447/2016, προορίζεται για την αντιμετώπιση ενός ευρύτερου συνόλου αναγκών χωρικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβάνοντας πλέον των περιπτώσεων χωρικής ρύθμισης περιοχών για την υποδοχή σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας και προγραμμάτων αστικής ανάπλασης και προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές:

 • τη χωρική οργάνωση περιοχών που εντάσσονται παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
 • την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.

Με τις νέες προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών Ε.Π.Σ. παρέχεται η απαιτούμενη ευελιξία σε επίπεδο περιεχομένων κάθε μελέτης να περιλαμβάνει τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών που συνάδουν με τους ειδικότερους στόχους του εκάστοτε ΕΠΣ, καθώς και την έκταση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης.

Η εκπόνηση των μελετών Ε.Π.Σ. ολοκληρώνεται σε μία Φάση με δύο υποενότητες και δίνεται έμφαση στην ανάγκη για πολύ γρήγορη ολοκλήρωση των μελετών των ΕΠΣ, «…ούτως ώστε να προωθούνται το ταχύτερο δυνατόν οι στόχοι τους, και τα αντανακλαστικά του πολεοδομικού σχεδιασμού να αντιστοιχούν στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες και εξελίξεις».

Επίσης, ανάλογα με τον Φορέα που κινεί τη διαδικασία σύνταξης της μελέτης (Ο.Τ.Α., ΥΠΕΝ, ή ιδιωτικός φορέας) προσδιορίζεται και η χρονική αλληλουχία εκπόνησης της μελέτης και διεξαγωγής των συμμετοχικών διαδικασιών.

Παράλληλα με τις κύριες μελέτες Ε.Π.Σ., προσδιορίζονται κατά περίπτωση και οι υποστηρικτικές μελέτες ΣΜΠΕ και γεωλογικής καταλληλότητας, καθώς και η υδραυλική μελέτη προσωρινής οριοθέτησης τυχόν ρεμάτων που διασχίζουν τις περιοχές επέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι για τις μελέτες Ε.Π.Σ. που αφορούν τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης ισχύουν οι ειδικές προδιαγραφές που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/79418/2098/21 (ΦΕΚ 4044Β/2021).











Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...