Τεχνικές Προδιαγραφές Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

07/06/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνικές Προδιαγραφές Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

Αναρτήθηκαν στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241)» (ΑΔΑ: 63ΚΠ4653Π8-46Ο) και «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241)» (ΑΔΑ: 6ΗΠΓ4653Π8-14Ο).

Οι προδιαγραφές για τα Τ.Χ.Σ. εφαρμόζονται στο επίπεδο του «Καλλικρατικού» δήμου και ορίζουν την εκπόνηση των μελετών Τ.Χ.Σ. σε 3 φάσεις (Α’, Β’ και Γ’), ως εξής:

 • Α’ Διάγνωση δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης
 • Β’ Συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης
 • Γ’ Πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης.

Παράλληλα με τις κύριες μελέτες Τ.Χ.Σ., εκπονούνται σε διαφορετικά επιμέρους στάδια και οι υποστηρικτικές μελέτες ΣΜΠΕ και γεωλογικής καταλληλότητας, καθώς και η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τυχόν ρεμάτων που διασχίζουν προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι προδιαγραφές για τα Τ.Χ.Σ. (που υποκαθιστούν τα “νέα” ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του παλαιότερου Ν.2508/97 για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη) εκκρεμούν από το καλοκαίρι 2014, όταν ψηφίστηκε αρχικά ο Ν.4269/14 για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που, εν συνεχεία, αντικαταστάθηκε με τον Ν.4447/16, ενώ οι προδιαγραφές των Ε.Χ.Σ. αντικαθιστούν τις από 30-12-2014 τεχνικές προδιαγραφές Ε.Χ.Σ. του καταργημένου πλέον Ν.4269/14.

Αναμένεται δημοσίευση των δύο Υπουργικών Αποφάσεων και των Παραρτημάτων τους σε ΦΕΚ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...