Τεχνική Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου

13/02/2019  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνική Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, προέβη στην έκδοση της Τεχνικής Οδηγίας 4/2019 με θέμα: «Υπαγωγή στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου».Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα