Τεχνική Προδιαγραφή Φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας

05/12/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνική Προδιαγραφή Φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3154/27.11.2012 η Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/4063/1.11.2012 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών».

Με την απόφαση αυτή, στο πλαίσιο εναρμόνισης των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, εγκρίνονται σύγχρονες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές για τους φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Η νέα τεχνική προδιαγραφή συντάχθηκε από το Τμήμα Σηματοδότησης και Οδικής Ασφάλειας της ΔΜΕΟ και είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 και τα λοιπά ισχύοντα Πρότυπα. Γενικώς, οι προδιαγραφές είναι προσανατολισμένες σε σηματοδότες τύπου LED, οι οποίοι συνιστούν την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο της σηματοδότησης και έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως, αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες πυράκτωσης, καθόσον συνδυάζουν μεγάλη απόδοση (υψηλή φωτεινή ένταση και φωτεινή ομοιομορφία του σήματος), πολύ χαμηλή κατανάλωση και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα