Τεχνικός Κανονισμός ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών

27/05/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνικός Κανονισμός  ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1321/23.5.2014 η Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254/8.5.2014 «Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών».

Ο Κανονισμός συντάχθηκε από το Τμήμα Σηματοδότησης και Οδικής Ασφάλειας της ΔΜΕΟ, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50556, ΕΛΟΤ ΕΝ 12675 και τα λοιπά ισχύοντα Πρότυπα και Οδηγίες, έχει προεγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ισχύει υποχρεωτικώς από τις 23.11.2014 (6 μήνες από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα