Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού

08/07/2022  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 129A/2022 ο νόμος 4951/2022 για τον εκσυγχρονισμό αδειοδότησης των ΑΠΕ, ο οποίος περιέχει επίσης ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών αλλά και σημαντική τροπολογία στη διαδικασία θεώρησης των Γεωλογικών μελετών που συντάσσονται στο πλαίσιο εκπόνησης πάσης φύσεως πολεοδομικών μελετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του νέου Νόμου, δεν απαιτείται έγκριση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες υποστηρικτικές γεωλογικές μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού όλων των επιπέδων συντάσσονται και υποβάλλονται με ευθύνη του αρμόδιου μελετητή (μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή του Τ.Ε.Ε.) και θεωρούνται ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους από την αρμόδια κατά περίπτωση Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις περιπτώσεις μελετών που συντάσσονται στο πλαίσιο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. καθώς και για τις μελέτες Ε.Π.Σ. οι μελέτες θεωρούνται ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η τροπολογία αναφέρεται επίσης και στις περιπτώσεις εκκρεμών μελετών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο έγκρισης των πολεοδομικών μελετών των ανωτέρω περιπτώσεων, οι οποίες διαβιβάζονται προς θεώρηση στις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα