Τιμή συντελεστή τκ έτους 2013

25/02/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τιμή συντελεστή τκ έτους 2013

Στις 19/2/2013 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 8 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Αρ.Πρωτ. Δ17γ/01/34/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), και, πλέον, έχει τιμή (τκ) = 1,259 από 1,249 (αύξηση 0,8% περίπου).

Η ανωτέρω αναπροσαρμοσμένη τιμή του (τκ) θα υιοθετείται υποχρεωτικώς στις προκηρύξεις που θα εγκριθούν μετά τις 20-3-2013Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα