Τιμή συντελεστή τκ έτους 2019

01/04/2019  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τιμή συντελεστή τκ έτους 2019

Στις 19/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 3/2019 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,218 (έναντι 1,211 που ίσχυε το 2018).

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2019 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα