Τιμή συντελεστή τκ έτους 2020

20/03/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τιμή συντελεστή τκ έτους 2020

Στις 19/3/2020 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2/2020 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 20641/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», και έχει τιμή (τκ) = 1,227 (έναντι 1,218 που ίσχυε το 2019).

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2020 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα