Τιμή συντελεστή τκ έτους 2022

07/04/2022  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τιμή συντελεστή τκ έτους 2022

Στις 6/4/2022 εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. Δ11/104190, με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,260 (έναντι 1,199 που ίσχυε το 2021).

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2022 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα