Τιμή συντελεστή τκ έτους 2024

29/03/2024  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τιμή συντελεστή τκ έτους 2024

 

Στις 28/3/2024 εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. Δ11/91366), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,399 (έναντι 1,351 που ίσχυε το 2023). Όπως αναμένονταν, οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές τάσεις επηρέασαν την εξαρτώμενη από τον δείκτη τιμών καταναλωτή τιμή του τκ, η οποία αυξήθηκε κατά 3,6% περίπου.

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2024 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα