Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

30/09/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.  επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2220/9.9.2013 η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.191002/5.9.2013 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄354)’ και συναφείς διατάξεις».

Με την Κ.Υ.Α. αυτή, τροποποιούνται αρκετές διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2011, κυρίως ως προς τις διαδικασίες και την αρμοδιότητα αδειοδότησης, και καθορίζονται κάποιες περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρέωση έκδοσης αδείας επαναχρησιμοποίησης, κ.λπ.

Αιτήματα για έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης που έχουν υποβληθεί στις Διευθύνσεις Υδάτων πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγηση και έγκρισή τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός αν ο φορέας του έργου ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα