Τροποποίηση ΚΥΑ βαθμού όχλησης βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

13/10/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση ΚΥΑ βαθμού όχλησης βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2604/30.9.2014 η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 10432/1115/Φ.15/30.9.2014 “Συμπλήρωση – Τροποποίηση ΚΥΑ αντιστοίχησης των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα”.

Με την ΚΥΑ αυτή καταργείται το άρθρο 4 της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012/ΦΕΚ 1048Β’, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει  και αναριθμούνται τα άρθρα 5 και 6 αυτής σε 4 και 5 αντίστοιχα.

Επίσης, ο Πίνακας του παραρτήματος της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012/ΦΕΚ 1048Β’, συμπληρώνεται με τις προσθήκες με α/α 58α, 58β και 84α και τροποποιείται ως προς τις δραστηριότητες με α/α 149, 150, 158, 175, 267, 270, 280 και 281.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα