Τροποποίηση προδιαγραφών δημιουργίας Γηπέδων Γκολφ

20/06/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση προδιαγραφών δημιουργίας Γηπέδων Γκολφ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 532/01.03.2012 η υπ’ αριθ. 2748/13.02.2012 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού, με την οποία τροποποιείται η 520010/6/26.1.1994 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών δημιουργίας Γηπέδων Γκολφ, Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ Β/42), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Τ/15802/17.12.2003 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/1927).

Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις όπου σε μία περιοχή λειτουργούν τουλάχιστον δύο γήπεδα γκολφ δεκαοκτώ (18) οπών, η δε απόσταση εκάστου γηπέδου από το αμέσως γειτονικό του δεν είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων και η χρονοαπόσταση όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) λεπτών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα