Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

31/07/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2036/25.7.2014 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος οικ. 173829/25.7.2014: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  (Β’ 21) με την οποία κατατάσσονται  τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας.

Με την Υ.Α. αυτή τροποποιείται η κατάταξη των έργων με αύξοντες αριθμούς α/α 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 και 19 του Πίνακα του Παραρτήματος II της Ομάδας 2 «Υδραυλικά Έργα» της Υ.Α. 1958/2012, σύμφωνα με τον Πίνακα Α του Παραρτήματος αυτής. Επιπλέον, βάσει της νέας Υ.Α., το είδος έργου με α/α 15 «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων ….» της Υ.Α. 1958/2012, αντικαθίσταται από τα είδη με α/α 15α, και 15β που Πίνακα Α του Παραρτήματος αυτής.

Τροποποιείται το Παράρτημα VI (Ομάδα 6η) «Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» της Υ.Α. 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τροποποίηση της κατάταξης των ειδών έργων και δραστηριοτήτων με α/α 20, 21, 22 και 23 κατά τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα είδη του Πίνακα Β του παραρτήματος της Υ.Α. 173829/2014.

Το Παράρτημα ΙΧ (Ομάδα 9η) «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» της Υ.Α. 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως προς το διευκρινιστικό υπόμνημα του Πίνακα 1, όπου προστίθεται το σημείο 11. Επίσης, η κατάταξη των ειδών έργων με α/α 11, 14, 15, 24, 41, 62, 100, 101, 104, 148, 151, 190, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 224, 229, τροποποιείται κατά τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα είδη του Πίνακα Γ του Παραρτήματος της 173829/2014. Το είδος έργου με α/α 225 της Ομάδας 9 (Πίνακας 1 του Παραρτήματος ΙΧ της ΥΑ 1958/2012) διαγράφεται.

Προστίθεται στο Παράρτημα XII (Ομάδα 12η) «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» της Υ.Α. 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το είδος έργου με α/α 18, κατά τα αναφερόμενα στον Πίνακα Δ του Παραρτήματος της Υ.Α. 173829/2014.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...