Τροποποίηση Τεχνικού Κανονισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου

20/06/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση Τεχνικού Κανονισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2026/20.06.2012 η Υ.Α. Δ3/Α/8857/15.06.2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με την οποία τροποποιείται ο με αρ. πρωτ. Δ3/Α/οικ.4303/ΠΕ/26510/2012 Τεχνικός Κανονισμός για τα «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (ΦΕΚ Β 603/05.03.2012). Βλ. https://www.roikos.gr/ekdosi-texnikou-kanonismou/

Με την απόφαση αυτή τροποποιούνται κάποια άρθρα του κανονισμού, έτσι ώστε να εφαρμόζονται τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ CEN/TS αντί των prEN που προβλέπονταν αρχικώς. Επίσης, πραγματοποιούνται διορθώσεις και συμπληρώσεις σε κάποια άρθρα.

Ανεξαρτήτως της αναγκαιότητας των τροποποιήσεων, πρέπει να σχολιαστεί ότι αυτές προήλθαν από σχετική επιστολή του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, η οποία εστάλη στο ΥΠΕΚΑ μετά την έκδοση του Κανονισμού, οπότε και γεννάται το εύλογο ερώτημα για το εάν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση και συνεργασία των δύο φορέων, ώστε να μην εμφανίζεται/αναγκάζεται το υπουργείο να τροποποιεί έναν Κανονισμό 3,5 μήνες μετά την έκδοσή του.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα